| Autor: redakcja1

Globalny bilans zbóż w sezonie 2016/2017 będzie nieco mniej napięty

Żniwa zbóż podstawowych na półkuli północnej dobiegają końca. W związku z tym ukazujące się w ostatnim czasie przewidywania są coraz bardziej dokładne. Pod koniec sierpnia publikowano kolejny raport Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), w którym ponownie skorygowano w górę szacunki zbiorów zbóż na świecie.

Globalny bilans zbóż w sezonie 2016/2017 będzie nieco mniej napięty

Zbiory zbóż

Według danych IGC światowe zbiory zbóż bez ryżu w sezonie 2016/2017 wyniosą 2068,9 mln t, a więc o 22,9 mln t więcej niż przewidywano w poprzednim raporcie z końcówki lipca. Zwyżka ta wynika przede wszystkim z faktu podniesienia oczekiwanego poziomu zbiorów w USA o 16,8 mln t do 460 mln t i Rosji o 3 mln t, do 110,8 mln t, gdzie aktualny sezon może okazać się rekordowy.
 
Jak zauważają analitycy Banku BGŻ BNP Paribas, w odniesieniu do Unii Europejskiej można zaobserwować odwrotne trendy. Sierpniowa prognoza IGC dla UE jest najmniejsza od początku br. W odniesieniu do przedostatnich przewidywań z lipca została ona zmniejszona o 13 mln t do 297,9 mln t, w szczególności w wyniku słabych ocen tegorocznych zbiorów we Francji.

Zbiory pszenicy

Globalne zbiory pszenicy w sezonie 2016/2017 oczekiwane są w granicy 743,2 mln t, a zatem to więcej o 7,8 mln t niż oceniano w poprzednim raporcie i o 6,8 mln t w porównaniu do szacunków dla sezonu 2015/2016. Zwyżka ta wynika przede wszystkim z dobrych prognoz zbiorów w USA i rekordowych zbiorów w Rosji.

Zbiory kukurydzy

Eksperci IGC szacują, że światowe zbiory kukurydzy ukształtują się na poziomie 1029,9 mln t, czyli to zwyżka o 13,2 mln t niż przewidywano w poprzednim raporcie i o 61,4 mln t niż w poprzednim sezonie. Najważniejsza przyczyną podniesienia tych przewidywań są oczekiwane, duże, być może nawet rekordowe zbiory kukurydzy w USA.
Bilans zbóż
W raporcie IGC zwiększono też prognozy zużycia zbóż w sezonie 2016/2017 do 2045,8 mln t względem 2029,1 mln t szacowanych w poprzednim raporcie. Oznacza to, że zużycie zbóż ma być o 63,4 mln t - 3,2% większe niż w sezonie 2015/2016.
 
Poza tym dokonano korekty wielkości zapasów początkowych, które aktualnie oceniane są na 469 mln t wobec 471,4 mln t w poprzedniej prognozie, a zapasy końcowe na 492,1 mln t względem 488,3 mln t zamieszczonych w lipcowym raporcie. Z uwagi na korektę zarówno zużycia, jak i zapasów stosunek zapasów końcowych do zużycia w sezonie 2016/2017 obecnie prognozowana jest na tym samym poziomie, co w poprzednim raporcie i wynosi 24,1%, a w stosunku do przewidywań z początku lipca na poziomie 24,3%.
 
Warto przy tym zauważyć, że wartość wskaźnika zapasy końcowe do zużycia w porównaniu z poprzednimi sezonami jest wysoka. Dla porównania dla sezonu 2015/2016 wskaźnik ten oceniany jest na 23,7%, a dla sezonu 2014/2015 na 22,5%. Oznacza to, że globalny bilans zbóż w sezonie 2016/2017 będzie nieco mniej napięty.


Tagi:
źródło: