zbiory pszenicy i strony powiązane

 • 2019-09-30

  Rosną oficjalne prognozy zbiorów zbóż w Rosji

  Zboża

  Ministerstwo Rolnictwa Federacji Rosyjskiej podniosło prognozę zbiorów pszenicy w Rosji w 2019 r. do 78 milionów ton z 75 milionów ton, powiedział szef Ministerstwa Rolnictwa Dmitrij Patrushev.

 • 2019-05-02

  Zapowiadają się doskonałe zbiory pszenicy w Rosji i na Ukrainie

  Zboża

  Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym eksperci Ukraińskiego Stowarzyszenia Zbożowego zwiększyli prognozę produkcji pszenicy na Ukrainie do 26,7 mln ton, a eksport - do 19 mln ton.

 • 2019-01-25

  Prognozy unijnych zbiorów pszenicy

  Zboża

  Jak wynika z tych bardzo wstępnych szacunków zbiory pszenicy w 2019 r. w UE wyniosą 146,4 mln t, a wiec o 19,3 mln t - 15% więcej niż w 2018 r. Wzrost to wynik zarówno zwiększonego areału zasiewów ozimin, jak i spodziewanych wyższych plonów.

 • 2018-08-07

  Mniejsze prognozy globalnych zbiorów zbóż

  W ostatnich tygodniach warunki pogodowe miały negatywny wpływ na uprawę zbóż w Polsce, ale też w innych regionach świata. Stąd też prognozy ich zbiorów są systematycznie obniżane.

 • 2018-08-02

  Prognozy zbiorów zbóż i rzepaku w Niemczech

  Zboża

  Niemieckie Stowarzyszenie Rolników (DBV) ponownie koryguje w dół (01-08-20148) swoją prognozę krajowych zbiorów. Zamiast ostatnich szacunkowych 41 milionów ton zbóż, DBV spodziewa się jedynie zbiorów o wielkości 36 milionów ton. Aktualne prognozy oparte są w dużej części na raportach z pól i potwierdzają pesymistyczne oceny z ostatnich kilku dni.

 • 2018-07-21

  Eksperci obniżają prognozy zbiorów pszenicy w UE

  Zboża

  W ostatnich miesiącach prognozy zbiorów pszenicy w UE były dość mocno korygowane w dół. W swoim najnowszym raporcie „Stratégie grains” eksperci firmy Tallage oceniają je na 132,4 mln t. Oznacza to, że mogą być niższe o prawie 7% niż w ubiegłym roku oraz o 5% względem szacunków z połowy czerwca br.

 • 2018-06-12

  Rosja zwiększyła eksport zbóż o połowę

  Zboża

  Według operacyjnych danych Federalnej Służby Celnej Rosji, do 6 czerwca wyeksportowano z Rosji około 49,7 milionów ton zboża, czyli 47% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu (33,9 mln ton).

 • 2018-05-20

  Prognoza globalnych zbiorów zbóż

  Zboża

  Globalne zbiory zbóż z wykluczeniem ryżu w sezonie 2018/2019 mogą wynieść 2 089 mln ton, czyli o 1% więcej niż w poprzednim sezonie, ale o 1% mniej niż w rekordowym sezonie 2016/2017, kiedy było to 2 119 mln ton.

 • 2018-03-05

  W sezonie 2018/2019 na świecie będzie mniej pszenicy?

  Zboża

  W ostatnich tygodniach pojawiły się bardzo wstępne prognozy odnośnie globalnego bilansu popytu i podaży pszenicy w sezonie 2018/2019. Pomimo, że na razie w pewnych punktach są one dość rozbieżne, wskazują na możliwość zwyżki cen na rynkach międzynarodowych po tegorocznych zbiorach.

 • 2017-08-30

  Rosja powinna zostać światowym liderem w eksporcie pszenicy w sezonie 2017/18

  Zboża

  Dzięki idealnej pogodzie zbiory zbóż w Rosji powinny być większe niż przed rokiem i mogą osiągnąć 125-130 mln ton. Oznaczać to będzie pobicie rekordu z 1978 roku, kiedy to produkcja zbóż osiągnęła 127 mln ton (z dużo większego areału).

 • 2017-08-29

  Większe plonowanie rosyjskiej pszenicy

  Zboża

  W miarę zaawansowania zbiorów w Rosji rosną i tak już rekordowe szacunki produkcji.

 • 2017-08-22

  Produkcja pszenicy w Unii wyższa niż rok wcześniej

  Zboża

  W połowie sierpnia zbiory pszenicy na południu Europy zostały praktycznie zakończone, w pozostałych regionach są mocno zaawansowane. Pojawia się zatem coraz więcej informacji dotyczących wolumenu produkcji, ale i jakości ziarna, co przekłada się na korekty prognoz popytowo-podażowych. Przy czym ich kierunek bywa rozbieżny.

 • 2017-07-18

  Eksperci obniżają prognozy zbiorów pszenicy w UE

  Zboża

  W bieżącym sezonie Unia Europejska jest jednym z niewielu regionów (a wśród dużych eksporterów jedynym), gdzie produkcja pszenicy prawdopodobnie przekroczy poziom z ubiegłego sezonu.

 • 2017-07-14

  Lepsze od oczekiwań krajowe i globalne prognozy pszenicy

  Zboża

  Analitycy oczekiwali korekty w dół, o 48 mln buszli, amerykańskich zapasów pszenicy na koniec sezonu 17/18, do 876 mln buszli. Tym czasem wartość ta wzrosła o 12 mln buszli, do 938 mln buszli. Oczekiwano ok. 4 mln t cięcia globalnych zapasów tego zboża, podczas gdy cięcie było symboliczne.

 • 2017-06-14

  Pszenicy na świecie może być mniej, ale wzrosną zapasy

  Zboża

  W swoim najnowszym, comiesięcznym, raporcie eksperci USDA podnieśli prognozowaną wielkość zbiorów pszenicy na świecie w sezonie 2017/18 o 1,7 mln t. Obecnie oczekuje się, że wyniesie ona 739,5 mln t i będzie o 1,9% niższa niż w mijającym sezonie. Niemniej, byłby to drugi najwyższy wynik w historii. Jednocześnie, obecnie jest to najwyższa prognoza ważnego ośrodka analitycznego.