zapasy zbóż i strony powiązane

 • 2020-01-17

  Wyższe zbiory zbóż na świecie

  Zboża

  Jak wynika z prognozy USDA z grudnia 2019 r. globalne zbiory zbóż, ale z wykluczeniem ryżu w sezonie 2019/2020 wyniosą blisko 2,17 mld ton, a więc o 2% więcej niż w poprzednim sezonie i jedynie o 0,4% mniej niż w rekordowym sezonie 2016/2017.

 • 2019-11-20

  Wzrost globalnych zbiorów zbóż

  Zboża

  Globalne zbiory zbóż w 2019 r. są oceniane na 2,157 mld t1, a więc to o 0,7% więcej niż w 2018 r., ale z tytułu niższych zapasów początkowych, podaż obniżyła się o 0,5% do 2,776 mld t.

 • 2019-10-16

  Wzrost globalnych zbiorów zbóż

  Zboża

  Globalne zbiory zbóż w 2019 r. są przewidywane są na 2,159 mld t, czyli o 0,7% więcej niż w 2018 r., ale z tytułu niższych zapasów początkowych, podaż pozostała na poziomie z poprzedniego roku i wyniesie 2,787 mld t.

 • 2019-04-14

  Minimalnie niższe zbiory zbóż na świecie

  Zboża

  Światowe zbiory zbóż, ale z wykluczeniem ryżu w 2018 r. są oceniane na 2,125 mld t, a więc o 0,8% mniej od zbiorów z 2017 r, ale o 4 mln t więcej niż oceniano miesiąc wcześniej.

 • 2018-10-23

  Mniejsze zapasy zbóż

  Zboża

  W sezonie 2018/2019 sporo zmalały krajowe zasoby zbóż, bo o 11,4% do 32,1 mln t, a całkowite zasoby mogą się zmniejszyć o 10% do 34,5 mln t.

 • 2018-10-21

  Spadek globalnych zbiorów zbóż

  Zboża

  W 2018 r. globalne zbiory zbóż, ale z wykluczeniem ryżu są oceniane na 2,072 mld t, tj. o 1,1% mniej od zbiorów z 2017 r., co w połączeniu z niższymi niż rok wcześniej zapasami początkowymi, spowodowało spadek zasobów całkowitych o 1,3% do 2,680 mld t.

 • 2018-09-19

  Prognoza globalnych zbiorów zbóż

  Zboża

  Departament Rolnictwa USA (USDA) we wrześniu 2018 r. podniósł o 0,4% w ujęciu miesiąca przewidywania światowych zbiorów zbóż w sezonie 2018/2019. Zgodnie z szacunkami, zbiory zbóż na świecie mogą być o 0,3% wyższe niż w sezonie 2017/2018 i wynieść 2,08 mld ton.

 • 2018-04-18

  Mniejsze zbiory zbóż na świecie

  Zboża

  Globalne zbiory zbóż z wykluczeniem ryżu w 2017 r. wyniosły 2,092 mld ton, a więc to o 2,3% mniej niż w rekordowym 2016 r.

 • 2018-03-28

  Polski handel zagraniczny ziarnem zbóż

  Zboża

  W pierwszym kwartale sezonu 2017/2018 z Polski wyeksportowano 0,8 mln ton ziarna zbóż, czyli o 51% mniej niż rok wcześniej.

 • 2018-01-02

  Wzrost zbiorów i zapasów zbóż na świecie

  Zboża

  Jak wynika z danych USDA, światowe zbiory zbóż w sumie w sezonie 2017/2018 wyniosą 2075 mln ton, czyli będą większe o 4,0 mln ton od prognozy sprzed miesiąca, ale nadal o 44,7 mln ton - 2,1% niższe od sezonu poprzedniego.

 • 2017-11-24

  Światowe zapasy i produkcja zbóż

  Zboża

  Prognozy USDA wskazują, że w sezonie 2017/2018 zbiory pszenicy na świecie mogą być mniejsze o 0,4% niż w poprzednim sezonie i wynieść 751 mln ton.

 • 2017-10-16

  Mniejsze zbiory zbóż

  Zboża

  Zbiory zbóż w 2017 r. są oceniane na 2,07 mld ton1, tj. o 3% mniej niż w poprzednim roku.

 • 2017-09-25

  Światowy rynek zbóż

  Zboża

  W sezonie 2016/2017 globalny rynek zbóż był pod presją podaży.

 • 2017-05-18

  Zapowiada się kolejny sezon nadwyżkowy na globalnym rynku pszenicy

  Zboża

  Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) opublikował swoje pierwsze prognozy bilansu popytu i podaży dla światowych rynków zbóż i roślin oleistych w sezonie 2017/18. Przewiduje w nich spadek produkcji wszystkich podstawowych gatunków zbóż – pszenicy, kukurydzy i ryżu. Pomimo tego, w przypadku pszenicy i ryżu zbiory mają przewyższać ich zużycie. Odwrotnie sytuacja...

 • 2017-05-05

  Wyższe zbiory i zapasy kukurydzy w sezonie 2016/17

  Zboża

  W kwietniowym raporcie USDA podniósł szacunek światowych zbiorów zbóż w sezonie 2016/17 z 2 573,12 mln ton do 2 578,58 mln ton, co znalazło odzwierciedlenie w podwyższeniu przewidywanych zapasów końcowych ziarna w skali globalnej – z wcześniejszych 622,61 mln ton do 628,36 mln ton.