zapasy zbóż i strony powiązane

 • 2020-01-17

  Wyższe zbiory zbóż na świecie

  Zboża

  Jak wynika z prognozy USDA z grudnia 2019 r. globalne zbiory zbóż, ale z wykluczeniem ryżu w sezonie 2019/2020 wyniosą blisko 2,17 mld ton, a więc o 2% więcej niż w poprzednim sezonie i jedynie o 0,4% mniej niż w rekordowym sezonie 2016/2017.

 • 2019-11-20

  Wzrost globalnych zbiorów zbóż

  Zboża

  Globalne zbiory zbóż w 2019 r. są oceniane na 2,157 mld t1, a więc to o 0,7% więcej niż w 2018 r., ale z tytułu niższych zapasów początkowych, podaż obniżyła się o 0,5% do 2,776 mld t.

 • 2019-10-16

  Wzrost globalnych zbiorów zbóż

  Zboża

  Globalne zbiory zbóż w 2019 r. są przewidywane są na 2,159 mld t, czyli o 0,7% więcej niż w 2018 r., ale z tytułu niższych zapasów początkowych, podaż pozostała na poziomie z poprzedniego roku i wyniesie 2,787 mld t.

 • 2019-09-13

  Wzrost globalnych zbiorów zbóż

  Zboża

  Zbiory zbóż w 2019 r. są szacowane na 2,159 mld t1, a więc to więcej o 0,8% niż w 2018 r., ale z uwagi na niższe zapasy początkowe, podaż całkowita zmalała o 0,1% do 2,784 mld t.

 • 2019-05-21

  Większe zbiory zbóż na świecie

  Zboża

  Zbiory zbóż w 2019 r. są szacowane na 2,178 mln t, a więc o 2,3% więcej niż w 2018 r., ale z tytułu niższych zapasów początkowych, podaż całkowita wzrośnie jedynie o 0,6% do 2,789 mld t.

 • 2019-04-14

  Minimalnie niższe zbiory zbóż na świecie

  Zboża

  Światowe zbiory zbóż, ale z wykluczeniem ryżu w 2018 r. są oceniane na 2,125 mld t, a więc o 0,8% mniej od zbiorów z 2017 r, ale o 4 mln t więcej niż oceniano miesiąc wcześniej.

 • 2019-02-25

  Mniejsze zbiory zbóż na świecie

  Zboża

  Światowe zbiory zbóż z wykluczeniem ryżu w 2018 r. są szacowane na 2,089 mld t, a więc to mniej o 0,6% od zbiorów z 2017 r.

 • 2018-12-12

  Mniejsze zbiory zbóż na świecie

  Zboża

  Globalne zbiory zbóż, ale z wykluczeniem ryżu w 2018 r. są oceniane na 2,079 mld t1, czyli o 1,1% mniej od zbiorów z 2017 r.

 • 2018-10-23

  Mniejsze zapasy zbóż

  Zboża

  W sezonie 2018/2019 sporo zmalały krajowe zasoby zbóż, bo o 11,4% do 32,1 mln t, a całkowite zasoby mogą się zmniejszyć o 10% do 34,5 mln t.

 • 2018-10-21

  Spadek globalnych zbiorów zbóż

  Zboża

  W 2018 r. globalne zbiory zbóż, ale z wykluczeniem ryżu są oceniane na 2,072 mld t, tj. o 1,1% mniej od zbiorów z 2017 r., co w połączeniu z niższymi niż rok wcześniej zapasami początkowymi, spowodowało spadek zasobów całkowitych o 1,3% do 2,680 mld t.

 • 2018-09-19

  Prognoza globalnych zbiorów zbóż

  Zboża

  Departament Rolnictwa USA (USDA) we wrześniu 2018 r. podniósł o 0,4% w ujęciu miesiąca przewidywania światowych zbiorów zbóż w sezonie 2018/2019. Zgodnie z szacunkami, zbiory zbóż na świecie mogą być o 0,3% wyższe niż w sezonie 2017/2018 i wynieść 2,08 mld ton.

 • 2018-05-25

  Spadek światowych zbiorów zbóż

  Zboża

  Światowe zbiory zbóż, ale bez ryżu w 2017 r. wyniosły 2,093 mld t , czyli o 2,2% mniej niż w rekordowym 2016 r.

 • 2018-04-18

  Mniejsze zbiory zbóż na świecie

  Zboża

  Globalne zbiory zbóż z wykluczeniem ryżu w 2017 r. wyniosły 2,092 mld ton, a więc to o 2,3% mniej niż w rekordowym 2016 r.

 • 2018-03-28

  Polski handel zagraniczny ziarnem zbóż

  Zboża

  W pierwszym kwartale sezonu 2017/2018 z Polski wyeksportowano 0,8 mln ton ziarna zbóż, czyli o 51% mniej niż rok wcześniej.

 • 2018-01-02

  Wzrost zbiorów i zapasów zbóż na świecie

  Zboża

  Jak wynika z danych USDA, światowe zbiory zbóż w sumie w sezonie 2017/2018 wyniosą 2075 mln ton, czyli będą większe o 4,0 mln ton od prognozy sprzed miesiąca, ale nadal o 44,7 mln ton - 2,1% niższe od sezonu poprzedniego.