| Autor: redakcja1

ARiMR rozpoczęła wypłatę pomocy za niezapłaconą kukurydzę

Producenci rolni, którzy w latach 2022-2023 co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę, mogli się ubiegać o przyznanie wsparcia do 6 października 2023 r. Wnioski złożyło ponad 500 rolników, którzy ubiegają się o ok. 40 mln zł pomocy. 12 października Agencja rozpoczęła realizację płatności z tego tytułu.

ARiMR rozpoczęła wypłatę pomocy za niezapłaconą kukurydzę
Oferta pomocy była skierowana do producentów rolnych, którzy:
  • w tym bądź poprzednim roku co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę;
  • uprawiali kukurydzę i otrzymali w 2022 roku płatności bezpośrednich z tego tytułu;
  • są zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z trwającą wojną;
  • mają status mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa;
  • są wpisani do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • na dzień 31 sierpnia 2023 r. nie kwalifikowali się do przyznania rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa.
Wysokość pomocy nie może przekroczyć 80 proc. kwoty, która widnieje na niezapłaconych fakturach, rachunkach lub innych dokumentach księgowych stanowiących potwierdzenie sprzedaży. W przypadku producenta rolnego, który rozlicza VAT na zasadach ogólnych, pod uwagę jest brana kwota netto, natomiast brutto – jeśli chodzi o tzw. ryczałtowców.


Tagi:
źródło: