| Autor: redakcja1

Bardzo słabe tempo eksportu unijnej pszenicy

W tygodniu kończącym się 3-lutego kraje Unii Europejskiej wyeksportowały (poza UE) tylko symboliczne 27,86 tys. ton pszenicy miękkiej.

Bardzo słabe tempo eksportu unijnej pszenicy
W skali tygodnia (też roku) eksport tego zboża spadł o 90%. Jak co tydzień, dane te zostaną zapewne skorygowane w górę, mimo to wynik ten jest bardzo słaby. Od początku lipca wywieziono poza UE 9,4 mln ton pszenicy miękkiej, czyli o ponad 1/4 mniej niż w analogicznym okresie sezonu 2017/18. Polski udział w eksporcie pszenicy poza UE był w raportowanym tygodniu zerowy, stąd spadliśmy na 4 miejsce w rankingu eksporterów unijnej pszenicy. Pszenica pochodząca z Polski stanowi 7,7% unijnego eksportu (731,0 tys. ton), a wyprzedzają nas Niemcy (9%), Rumunia (22,6%) i Francja (49,0%).
 
Import - zboza razem:
 
Import wszystkich zbóż do UE od początku tego sezonu wynosi 19,086 mln ton i jest o 36% większy niż przed rokiem (w analogicznym okresie).
 
Import - kukurydza:
 
W raportowanym tygodniu (kończący się 3-lutego) sprowadzono do UE: 601.930 ton kukurydzy. Łącznie w tym sezonie jest to już 14,640 mln ton. Oznacza to wynik o 45% lepszy niż przed rokiem.
 
Źródła importu kukurydzy:
 
Nieco ponad 80% kukurydzy importowane jest z dwóch krajów. Są to Ukraina (8,11 mln ton=55%) i Brazylia (3,83 mln ton=26%). Pozostałe liczące się kierunki importu to: Kanada (8%), USA i Argentyna po 2%.
 
W ujęciu rocznym import kukurydzy z Ukrainy wzrósł 2,5 raza  - kosztem ziarna pochodzącego z USA i Brazylii.
 
Import -  pszenica:
 
W analizowanym tygodniu sprowadzono na teren UE 113.461 ton pszenicy (miękka, durum oraz mąka w ekwiwalencie ziarna). Łącznie od początku sezonu zaimportowano 3,776 mln ton pszenicy (razem z mąką w ekwiwalencie ziarna). Jest to wynik o 12% lepszy niż rok temu.
 
Źródła importu pszenicy:
 
Źródłem importowanej do UE pszenicy miękkiej jest głównie Rosja (0,84 mln t=27%) oraz Kanada (0,55 mln ton=18%, Ukraina (0,54 mln ton=18%). Warto zauważyć, że import rosyjskiej pszenicy miękkiej 3,5 raza - licząc rok do roku.
 
Pszenica durum sprowadzana jest przede wszystkim z Kanady (0,29 mln ton=44%) i USA (0,173 mln ton=27%).
 
 


Tagi:
źródło: