| Autor: redakcja1

Nowe kryteria jakościowe dla pszenicy w kontraktach terminowych

Paryski Euronext (dawny Matif) zapowiedział wprowadzenie zaostrzenia kryteriów jakościowych dla pszenicy w kontraktach terminowych typu futures – podaje FAMMU/FAPA.

Nowe kryteria jakościowe dla pszenicy w kontraktach terminowych

Kryteria jakościowe dla pszenicy w kontraktach terminowych

Powstanie nowy kontrakt dla pszenicy konsumpcyjnej. Ma on pojawić się już w przyszłym miesiącu. Jednak ze względów prawnych rzeczywiste zmiany będą miały zastosowanie dopiero od września 2017 roku, kiedy nastąpi realizacja pierwszych kontraktów tego typu.

 

Zapowiadanie pojawienie się nowego – alternatywnego – kontraktu dla pszenicy jest odpowiedzią na mocne postulaty ze strony sektora zbożowego, który domaga się zaostrzenia kryteriów jakościowych dla pszenicy w kontraktach terminowych na Euronext. W związku z tym, taki stan rzeczy ułatwi sprostanie wysokim wymogom stawianym przez niektórych importerów.

 

Nowy kontrakt pojawi się już w marcu 2015 roku i będzie nosił numer 3 w odróżnieniu od aktualnego kontraktu dla pszenicy noszącego numer 2. Oba te kontrakty będą prowadzone równolegle w tym samym czasie. Euronext ma zaoferować inwestorom mechanizm umożliwiający zamianę pozycji pomiędzy istniejącym kontraktem a nowym.

Wymagania jakościowe dla pszenicy

Kryteria jakościowe dla pszenicy obowiązujące w nowym kontrakcie będą wyższe i będą zawierać min. 11% zawartości białka, ciężar właściwy – min. 76 kg/hl oraz liczbę opadania – min. 220 s. Kontrakt nr 3 będzie również oferował szerszy obszar dostaw, w tym porty Atlantyku (w Nantes i Bordeaux), poprzez silosy obsługiwane przez grupę InVivo.

 

Oba kontrakty nr 2 i nr 3 będą się sporo różnić wymaganiami jakościowymi. W specyfikacji parametrów jakościowych obowiązującej aktualnie pszenicy konsumpcyjnej w kontrakcie nr 2 nie wyszczególniono zawartości białka, ani liczby opadania. Wymogi dla ziarna są mocno ograniczone, gdyż ciężar właściwy wyniesie min. 76 kg/hl, wilgotność -15%, ziarna połamane – 4%, ziarna porośnięte – 2% oraz nieczystości – 2%. W nowym kontrakcie nr 3 specyfikacja obejmie także zawartość białka – min. 11% oraz liczbę opadania – min. 220 s.

 

Niektórzy uczestnicy rynku są sceptyczni względem tej formy równoległego funkcjonowania dwóch kontraktów dla pszenicy.Tagi:
źródło: