| Autor: redakcja3

Brak akceptacji dla kukurydzy modyfikowanej genetycznie

Genetycznie modyfikowana kukurydza "Pioneer 1507" nie powinna wejść na rynek w celu uprawy, ponieważ jej odporny na insekty pyłek może być szkodliwy dla motyli i ciem, które nie są dla kukurydzy zagrożeniem, stwierdza Parlament Europejski w rezolucji przyjętej w czwartek. Posłowie wzywają Radę Unii Europejskiej do odrzucenia autoryzacji kukurydzy a Komisję Europejską do nie składania ponownie wniosku o autoryzację GMO, zanim nie polepszą się metody oceny ryzyka.

Brak akceptacji dla kukurydzy modyfikowanej genetycznie

Posłowie sprzeciwiają się wprowadzeniu na rynek UE tej genetycznie modyfikowanej kukurydzy, ponieważ przekraczałoby to uprawnienia Komisji Europejskiej, zgodnie z zasadami UE, dotyczącymi wprowadzania GMO do środowiska. Posłowie zwracają uwagę, że we wniosku Komisji nie zostały określone metody ochrony poszczególnych ekosystemów oraz obszarów geograficznych, jak jest to wymagane w rozporządzeniu.

Niepożądane efekty

W swojej opinii przedstawionej w lutym 2012 roku, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), jawnie nie zgodził się z konkluzjami przedstawionymi przez Pioneera, że ryzyko powiązane z linią 1507 kukurydzy jest nieistotne, jeśli chodzi o jej wpływ na motyle i ćmy w UE, przeciwnie, stwierdzono, że istnieje ryzyko związane z kontaktem z pyłkiem kukurydzy.

Parlament zauważa również, że kukurydza 1507 jest odporna na herbicyd glufozynian, co jest właściwością reklamowaną w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jednakże w Europie glufozynian sklasyfikowany został jako środek toksyczny i nie będzie mógł być używany po 2017 roku.

Tło

Ostatnie genetycznie modyfikowane uprawy autoryzowane przez UE to ziemniaki Amflora, w 2010 roku, zostały one jednak wycofane z rynku UE w grudniu 2013 roku, zgodnie z nakazem sądu będącego częścią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jedyną genetycznie modyfikowaną uprawą, autoryzowaną na terenie UE jest kukurydza MON 810, ale odnowienie autoryzacji jest od lat nierozstrzygnięte.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!