| Autor: redakcja1

Ceny skupu zbóż według GUS

W pierwszej połowie sezonu 2020/2021 ceny zbóż na rynkach zagranicznych wykazywały trend zwyżkowy, odzwierciedlając światowe zapotrzebowanie na ziarno przy ograniczonych możliwościach sprzedaży zbóż przez część tradycyjnych eksporterów.

Ceny skupu zbóż według GUS
Zwiększenie się cen zbóż notowano również w Polsce. W grudniu 2020 r. cena pszenicy w skupie osiągnęła poziom 842 zł/t, a więc większy o 2% niż miesiąc wcześniej i o 21% niż przed rokiem. Największe zwyżki cen odnotowano w woj. podkarpackim o 13,6% i wielkopolskim o 4,9%, a największe spadki w woj. łódzkim o 2,2% i warmińsko-mazurskim o 1,6%. W zależności od rejonu kraju cena pszenicy wynosiła od 787 zł/t w woj. śląskim i 795 zł/t w woj. łódzkim do 870 zł/t w woj. wielkopolskim i 885 zł/t w woj. podkarpackim.
 
Cena żyta wyniosła 632 zł/t i była większa o 5,5% niż przed miesiącem i o 9% niż przed rokiem. Wzrost cen żyta odnotowano w dziesięciu województwach, w tym największy – w podkarpackim – o 21,8% i warmińsko-mazurskim – o 11,5%, natomiast spadek w czterech województwach – w lubuskim o 7,1%, kujawsko-pomorskim o 4,6%, opolskim o 3% i łódzkim o 2,9%. Zboże to było najtańsze w woj. łódzkim – 528 zł/t i w woj. podlaskim – 531 zł/t, a najdroższe w woj. zachodniopomorskim – 703 zł/t i w woj. podkarpackim – 638 zł/t.
 
W grudniu 2020 r. cena jęczmienia ogółem ukształtowała się w granicy 675 zł/t, w tym jęczmienia paszowego – 671 zł/t, a zatem wyższej niż przed miesiącem odpowiednio o 2% i 3,5%. W stosunku do grudnia 2019 r. jęczmień ogółem był droższy o 3%, a jęczmień paszowy – o 6%.
 
W ostatnich dwóch miesiącach ub.r. zaobserwowano wzrost cen kukurydzy. Cena tego zboża w w omawianym czasie osiągnęła 651 zł/t i była większa o 19,5% niż miesiąc wcześniej i o 6% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: