| Autor: redakcja1

Ceny zakupu zbóż w Unii Europejskiej

Od początku sezonu 2021/2022 popyt importowy na ziarno unijne ze strony krajów trzecich wywierał presję na wzrost cen zbóż.

Ceny zakupu zbóż w Unii Europejskiej
We wrześniu 2021 r. średnia unijna cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 226 EUR/t i była wyższa o 7% niż w sierpniu 2021 r. i o 32% niż przed rokiem. W tym czasie cena jęczmienia paszowego wzrosła o 10% do 214 EUR/t. Cena ta była o 41% większa niż we wrześniu 2020 r. Za kukurydzę płacono 237 EUR/t wobec 236 EUR/t przed miesiącem. Zboże to było o 40% droższe niż rok wcześniej.

W pierwszej połowie października 2021 r. mniejsza podaż zbóż zarówno na rynku unijnym, jak i w Polsce, była m.in. przyczyną presji na wzrost cen. Jednocześnie trwające zbiory kukurydzy w Europie, jak i w USA, przy dużym popycie, wpływały ograniczająco na dynamikę wzrostu cen tego zboża.

W UE w okresie 11–17 października 2021 r. cena pszenicy konsumpcyjnej była o 8% wyższa niż miesiąc wcześniej i wyniosła 243 EUR/t - 1 119 zł/t. Jednocześnie zboże to było droższe o 36,5% niż przed rokiem.

W Polsce cena pszenicy konsumpcyjnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 233 EUR/t - 1 073 zł/t i była wyższa o 8% niż miesiąc wcześniej. Krajowa pszenica była o 4% tańsza od średniej unijnej oraz m.in. tańsza o 15% niż w Niemczech, ale o 23% droższa niż na Słowacji. W dniach 11–17 października 2021 r. za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono 240 EUR/t - 1 103 zł/t, czyli więcej o 14% niż przed miesiącem i o 48% niż rok wcześniej.

W Polsce cena jęczmienia paszowego była najniższą na rynku unijnym i wyrażona w euro wyniosła 193 EUR/t - 889 zł/t względem 188 EUR/t przed miesiącem. Jednocześnie cena jęczmienia była niższa o 19% od średniej unijnej oraz m.in. o 20% niż w Niemczech i we Francji. Cena kukurydzy w UE w drugim tygodniu października 2021 r. wyniosła 243 EUR/t - 1 120 zł/t. Cena tego zboża była wyższa o 1% niż miesiąc wcześniej i o 40% niż przed rokiem. Średnia cena kukurydzy w kraju w ujęciu miesiąca zmniejszyła się o 18% do 199 EUR/t - 915 zł/t. Cena ta była o 18% niższa niż średnio w UE, ale o 2% wyższa niż w Rumunii.


Tagi:
źródło: