| Autor: redakcja1

Czerwcowe prognozy USDA dla rynku zbóż

W prognozie z 10.06.2022 Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) podniósł zapasy końcowe kukurydzy o 1,5 mln ton do 310,9 mln ton w obecnym sezonie. Oznacza to taki sam wzrost zapasów początkowych tego zboża w sezonie 2022/23. USDA oczekuje, że światowe zbiory kukurydzy w 2022/23 wyniosą 1,1858 mld ton, a całkowita konsumpcja sięgnie 1,1863 mld ton (+1,3 mln ton m/m).

Czerwcowe prognozy USDA dla rynku zbóż
Wprawdzie czerwcowa prognoza produkcji jest o 5,1 mln ton lepsza (dzięki lepszym szacunkom zbiorów na Ukrainie), to i tak oznacza ona niższe o 30,3 mln ton (-2,5%) zbiory w ujęciu rocznym. Zapasy kukurydzy na koniec sezonu 2022/23 powinny wynieść 310,5 mln ton w porównaniu do 305,1 mln ton oczekiwanych w maju i 310,9 mln ton na koniec tego sezonu.

Unijne prognozy zbiorów kukurydzy pozostawiono na poziomie 68,3 mln ton, a import na 16 mln ton. W ubiegłym roku produkcja w UE wyniosła 70,5 mln ton, a import do końca tego sezonu zamknie się w 16 mln ton.

Prognoza dla Ukrainy - W czerwcowej prognozie na sezon 2022/23 Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) podniósł oczekiwane zbiory kukurydzy na Ukrainie z 19,5 do 25 mln ton. Nadal oznaczać to będzie spadek 40% w stosunku do rekordowego 2021 roku. Jednocześnie USDA pozostawił swoje prognozy zbiorów pszenicy na Ukrainie na poziomie 21,5 mln ton w porównaniu do 33,0 mln ton przed rokiem (-35%).

Pszenica (2022/23) - Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) podniósł nieco (w stosunku do maja) prognozę krajowych zbiorów (USA) i zapasów pszenicy na koniec nowego sezonu.

W skali globalnej USDA obniżył (w porównaniu z majową prognozą) o 1,4 mln ton zbiory i o symboliczne 0,2 mln ton szacunki zapasów końcowych pszenicy. Produkcja tego zboża w sezonie 2022/23 szacowana jest na 773,4 mln ton (-0,7% r/r), a zapasy końcowe na 266,9 mln ton (-12,6 mln ton r/r).

Unijna produkcja pszenicy w 2022 roku została skorygowana o 0,4 mln ton w dół (od maja) do 136,1 mln ton. Eksport pszenicy z UE powinien wynieść 36 mln ton (+6,5 mln ton r/r), a z Rosji 40 mln ton (+7 mln ton r/r).
USDA nie dokonał większych zmian w prognozach bilansu pszenicy w kończącym się sezonie 2021/22.
 
Zboża razem (2022/23) - Globalna prognoza na nowy sezon zakłada o 2,6 mln ton większe zbiory zbóż i o 2,3 mln ton większe zapasy końcowe (w stosunku do maja).

USDA oczekuje, że światowa produkcja zbóż sięgnie w nowym sezonie 2,768 mld ton i spadnie o blisko 1% rok do roku. W mniejszym zakresie, bo o skromne 0,3% do 2,785 mld ton, powinna obniżyć się w skali roku konsumpcja, która przewyższy jednak produkcję.

Konsekwencją powinien być spadek globalnych zapasów zbóż o 2,1% (r/r), do 786,0 mln ton na koniec 2022/23.

Na pogorszenie (rok do roku) globalnego bilansu na rynku zbóż największy wpływ ma zakładana niższa niż przed rokiem produkcji na Ukrainie po rekordowych zbiorach w 2022 roku.

USDA zakłada, że swojego rekordu produkcji pszenicy nie powtórzy również Australia i Argentyna, ale bieżące prognozy dla tych krajów są dobre. Jednocześnie oczekiwany jest silny wzrost produkcji zbóż w Kanadzie po katastrofalnych zbiorach w 2021 roku.

Prognoza na kończący się sezon 2021/22 - zboża razem - Wraz z prognozą na sezon 2022/23 zaktualizowana została nieco w dół (m/m) prognoza zapasów końcowych zbóż (-1,2 do 803,0 mln ton) w obecnym sezonie. Wynika to z większej czerwcowej korekty w górę konsumpcji (+2,8 mln ton) w stosunku do produkcji (+0,9 mln ton). Oczekiwane na koniec tego sezonu zapasy ziarna zbóż powinny symbolicznie (+0,1%) wzrosnąć rok do roku.


Tagi:
źródło: