| Autor: redakcja1

Eksport zbóż z UE w sezonie 2016/2017

Unia Europejska jest jednym z najważniejszych światowych producentów, ale też eksporterów zbóż. Niemniej, w kończącym się właśnie sezonie 2016/17, jej znaczenie na rynku globalnym istotnie zmniejszyło się.

Eksport zbóż z UE w sezonie 2016/2017
Według szacunków Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) z 9.06.2017 r. w okresie lipiec 2016 r. - czerwiec 2017 r. UE mogła wyeksportować łącznie 34,7 mln t zbóż, czyli aż o 27% mniej niż w poprzednim sezonie. W strukturze eksportu dominowała pszenica - 78%, na drugiej pozycji, podobnie jak w poprzednim sezonie, znalazł się jęczmień - 15%, zaś na trzeciej kukurydza - 6%.
 
Jeśli chodzi o pszenicę to według USDA wolumen jej eksportu z UE mógł wynieść 27,0 mln t i był o 22% - 7,7 mln t niższy niż w poprzednim sezonie oraz o 24% wobec rekordowego pod tym względem sezonu 2014/15. Bardzo zbliżone są szacunki Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) z 25.05.2017 r., zgodnie z którymi sprzedaż na rynki trzecie z UE sięgnęła 26,5 mln t i była o 22% - 7,3 mln t niższa niż w sezonie poprzednim. Tym samym Wspólnota, która we wcześniejszych trzech sezonach była najważniejszym światowym eksporterem pszenicy, spadła na trzecie miejsce po Stanach Zjednoczonych, które sprzedały poza swoje granice 28,2 mln t ziarna, oraz Rosją – 27,5 mln t.
 
Według ekspertów Banku BGŻ BNP Pasibas, rok temu oczekiwano, iż eksport pszenicy z UE będzie istotnie wyższy, większy nawet niż w sezonie 2015/16. Prognoza ICG z końca maja 2016 r. wskazywała na wysyłki wynoszące 32,2 mln t. Dopiero latem, kiedy okazało się, że zbiory będą mniejsze niż wstępnie szacowano, znacznej korekcie do 25,5 mln t uległy też prognozy handlu zagranicznego.
 
O ile wolumen unijnej sprzedaży pszenicy na rynki trzecie jest znacznie mniejszy niż we wcześniejszych trzech sezonach, o tyle sama struktura geograficzna nie zmieniła się w sposób istotny – wśród odbiorców nadal prym wiodą kraje arabskie. Według danych Komisji Europejskiej w okresie od lipca 2016 r. do marca 2017 r., pszenica wysyłana była do: Algierii (łącznie 3,5 mln t), Arabii Saudyjskiej (2,7 mln t), Egiptu (1,2 mln t) i Maroka (1,0 mln t). Niespodzianka˛ jest jedynie pojawienie się na trzecim miejscu Wietnamu, gdzie sprzedano 1,4 mln t pszenicy (głównie z Rumunii, ale też Bułgarii).
 
Jeśli zaś chodzi o kukurydzę, to według szacunków USDA jej eksport w sezonie 2016/17 był wprawdzie niewielki (2,0 mln t), ale wyższy o 3% wobec poprzedniego sezonu. Istotnie, bo o połowę, zmniejszył się za to wywóz jęczmienia, wynosząc 5,4 mln t. Tym samym największym eksporterem tego zboża na świecie jest obecnie Australia, UE spadła na drugie miejsce.
 
Wczesne prognozy USDA na sezon 2017/18 zakładają, że poziom eksportu zbóż z UE będzie o 16% większy niż w sezonie 2016/17 i wyniesie 40,3 mln t.


Tagi:
źródło: