| Autor: redakcja1

Eksport ziarna zbóż i jego przetworów

W okresie styczeń–październik 2020 r. drugą pod kątem wartości pozycję z 14% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż, w porównaniu z tym samym okresem 2019 r., zwiększyła się o 27% do 3,9 mld EUR.

Eksport ziarna zbóż i jego przetworów
Od akcesji Polski do UE głównym kierunkiem zbytu dla ziarna zbóż i produktów zbożowych są rynki krajów członkowskich.
 
W okresie dziesięciu miesięcy 2020 r. 66% wpływów, tj. 2,6 mld EUR uzyskanych ze sprzedaży zagranicznej ziarna zbóż i przetworów zbożowych wygenerował eksport do krajów UE. Na rynku unijnym najważniejszymi importerami zbóż i przetworów zbożowych z Polski były tradycyjnie Niemcy z 1 mld EUR i 26% udziału w przychodach z wysyłki oraz w mniejszym stopniu Wielka Brytania z 255 mln EUR i 6%, Francja z 145 mln EUR i 4%, Czechy i Hiszpania - odpowiednio 133 mln EUR i 129 mln EUR – po 3%. Znaczące wpływy w wysokości 1,3 mld EUR otrzymano również z wywozu zbóż i przetworów zbożowych na rynki pozaunijne.
 
Najważniejszym kierunkiem wysyłki poza UE była Arabia Saudyjska z 298 mln EUR i 8% i Republika Południowej Afryki z 160 mln EUR i 4%. W eksporcie ziarna zbóż dominującą pozycję zajmowała pszenica.
 
Wolumen wywozu pszenicy w okresie styczeń–październik 2020 r. wyniósł 3,7 mln ton, a jego wartość osiągnęła 732 mln EUR, w obu przypadkach ponad 2-krotnie więcej niż w tym samym czasie 2019 r.
 
Krajowi eksporterzy lokowali pszenicę na rynku pozaunijnym - 81% wolumenu wywiezionego ziarna, głównie w Arabii Saudyjskiej - 1,2 mln ton i 33% wywozu tego ziarna oraz RPA - 0,8 mln ton i 21%. Odbiorcami pszenicy były również: Algieria i Turcja - po 0,2 mln ton, a także: Kuba, Mozambik, Tanzania i Maroko - po około 0,1 mln ton. najważniejszym kierunkiem eksportu pszenicy na rynek unijny były Niemcy z 0,6 mln ton i 15%.

 


Tagi:
źródło: