| Autor: redakcja1

Eksport ziarna zbóż i przetworów

W 2021 r. drugą pod względem wartości pozycję, tj. z 13% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski, zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż – w porównaniu z 2020 r. – zwiększyła się o 10% do 4,7 mld EUR.

Eksport ziarna zbóż i przetworów
Wzrost wywozu wynikał z dużego popytu importowego na zboża w Afryce oraz Azji, pomimo sporej konkurencji na rynkach zagranicznych. Stosunkowo duży eksport ziarna, przede wszystkim pszenicy, zaobserwowano również z UE. Kraje importerskie, szczególnie Chiny, podjęły działania zmierzające do zwiększenia krajowych rezerw zbóż. Związane to było z prognozowanym zwiększeniem się zapotrzebowania na zboże na cele paszowe, ze względu na przewidywany w tym kraju rozwój produkcji mięsa w 2021 r.

Głównym kierunkiem zbytu dla ziarna zbóż i produktów zbożowych są rynki krajów członkowskich UE. W 2021 r. 68% wpływów - 3,2 mld EUR otrzymanych ze sprzedaży zagranicznej ziarna zbóż i przetworów zbożowych wygenerował dostawy do krajów UE-27. Na rynku unijnym najważniejszymi odbiorcami zbóż i przetworów zbożowych z Polski były tradycyjnie Niemcy - 1,4 mld EUR i 29% udziału w przychodach z wywozu oraz w mniejszym stopniu Niderlandy - 305 mln EUR i 6%, Hiszpania - 238 mln EUR i 5% oraz Francja i Czechy - po 163 mln EUR i po 3%. Spore wpływy - 1,5 mld EUR otrzymano też z wysyłki tej grupy towarowej na rynki pozaunijne. Największymi importerami polskiego ziarna zbóż poza UE była Wielka Brytania - 322 mln EUR i 7%, Algieria - 239 mln EUR i 5% i Arabia Saudyjska - 196 mln EUR i 4%, a także Federacja Rosyjska - 124 mln EUR i 3%.

W eksporcie ziarna zbóż dominującą pozycję zajmowała pszenica. Wolumen wywozu pszenicy w 2021 r. wyniósł 3,6 mln ton i był o 23% mniejszy niż przed rokiem. Wartość wysyłki pszenicy ukształtowała się na poziomie 837 mln EUR, o 9% niższym.

Krajowi eksporterzy lokowali pszenicę głównie na rynku pozaunijnym - 71% wolumenu wywiezionego ziarna i 2,6 mln ton, głównie w Algierii - 998 tys. ton i 28% eksportu tego ziarna, Arabii Saudyjskiej - 705 tys. ton i 20% oraz Maroku - 452 tys. ton i 13%. Liczącymi się odbiorcami pszenicy były również: RPA - 204 tys. ton i 6% wolumenu, a także Mozambik - 101 tys. ton i 3%. Głównym kierunkiem eksportu pszenicy na rynek unijny były Niemcy - 702 tys. ton i 20%.


Tagi:
źródło: