| Autor: redakcja1

Eksport ziarna zbóż i przetworów

W okresie styczeń–wrzesień 2021 r. drugą pod kątem wartości pozycję z 13% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż – w porównaniu z tym samym okresem 2020 r. – zwiększyła się o 11% do 3,4 mld EUR.

Eksport ziarna zbóż i przetworów
Wzrost wysyłki wynikał z dużego zapotrzebowania importowego na zboża w Afryce oraz Azji, pomimo sporej konkurencji na rynkach zagranicznych. Stosunkowo duży wywóz ziarna, przede wszystkim pszenicy, odnotowano również z UE. Kraje importerskie, szczególnie Chiny, podjęły działania zmierzające do zwiększenia krajowych rezerw zbóż. Związane to było z przewidywanym wzrostem popytu na zboże na cele paszowe, z uwagi na przewidywany w tym kraju rozwój produkcji mięsa w 2021 r.

Głównym kierunkiem zbytu dla ziarna zbóż i produktów zbożowych są rynki krajów członkowskich UE. W okresie styczeń–wrzesień 2021 r. 66% wpływów, tj. ponad 2,2 mld EUR otrzymanych ze sprzedaży zagranicznej ziarna zbóż i przetworów zbożowych wygenerował eksport do krajów UE-27. Na rynku unijnym głównymi odbiorcami zbóż i przetworów zbożowych z Polski były tradycyjnie Niemcy - 963 mln EUR i 28% udziału w przychodach z wysyłki oraz w mniejszym stopniu Niderlandy - 203 mln EUR i 6%, Hiszpania - 155 mln EUR i 5% i Francja z 121 mln EUR i 4% oraz Czechy z 117 mln EUR i 3%.

Wpływy rzędu 1,1 mld EUR uzyskano również z eksportu tej grupy towarowej na rynki pozaunijne. Największymi odbiorcami polskiego ziarna zbóż poza UE była Wielka Brytania z 229 mln EUR i 7%, Algieria z 201 mln EUR i 6% i Arabia Saudyjska z 174 mln EUR i 5%, a także Federacja Rosyjska z 90 mln EUR i 3%.

W wysyłce ziarna zbóż dominującą pozycję zajmowała pszenica. Wolumen eksportu pszenicy w okresie styczeń–wrzesień 2021 r. wyniósł 2,8 mln ton i był o 16% mniejszy niż przed rokiem. Wartość wywozu pszenicy ukształtowała się na poziomie 635 mln EUR, a więc niższym o 4%.

Krajowi eksporterzy lokowali pszenicę głównie na rynku pozaunijnym - 77% wolumenu wywiezionego ziarna i 2,2 mln ton, głównie w Algierii - 854 tys. ton i 30% wywozu tego ziarna, Arabii Saudyjskiej - 647 tys. ton i 23% oraz Maroku 353 tys. ton i 13%. Liczącymi się odbiorcami pszenicy były również: RPA - 160 tys. ton i 6% wolumenu, a także Mozambik - 101 tys. ton i 4%. Głównym kierunkiem eksportu pszenicy na rynek unijny były Niemcy - 486 tys. ton i 17%.


Tagi:
źródło: