| Autor: redakcja1

Jakie mogą być skutki Brexitu dla polskiego sektora zbożowego?

Rychłe opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię (Brexit) wydaje się być przesądzone. Skutki tego „rozwodu” będą zależały od rezultatów negocjacji warunków opuszczenia struktur UE.

Jakie mogą być skutki Brexitu dla polskiego sektora zbożowego?
- W polskim eksporcie zbóż, produktów ich przetwórstwa nie należy spodziewać się istotnych zmian. Większym problemem byłoby zmniejszenie wpływów do unijnego budżetu – Wielka Brytania jest znaczącym płatnikiem netto. Kraje będące beneficjentami netto mogą potencjalnie otrzymać mniejsze środki. Na tym etapie jednak nie wiadomo jak ten problem zostanie rozwiązany – wyjaśnia Andrzej Kalicki z z FAMMU/FAPA.
 
Wielka Brytania w referendum przeprowadzonym w dniu 23 czerwca 2016 r. opowiedziała się za wyjściem ze struktur Unii Europejskiej. Efektem natychmiastowym podania wyników referendum do publicznej wiadomości było umocnienie się euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego, a także deprecjacja funta brytyjskiego. Osłabiła się też złotówka. Giełdy zareagowały obniżką indeksów. Doszło do spadków notowań w kontraktach terminowych na zboża. Wszystkie te skutki należy jednak traktować jako relatywnie krótkotrwałe.
 
- Zakładając, że Wielkiej Brytanii uda się wynegocjować swobodny przepływ towarów z UE, to Brexit nie powinien mieć negatywnych skutków dla polskiego eksportu rolno-spożywczego. Obecnie nie wiemy jednak z całą pewnością w jaki sposób uregulowane będą warunki handlu pomiędzy UE a Wielką Brytanią – zauważa Andrzej Kalicki.
 
Biorąc pod uwagę wyniki wymiany handlowej zbożami i produktami ich przetwórstwa udział Wielkiej Brytanii nie jest znaczący. W 2015 r. dostarczono w tym kierunku 39,9 tys. ton ziarna zbóż o wartości 9,45 mln EUR. W poprzednich dwóch sezonach ilości te były jednak wyższe i w 2013 r. było to 88,8 tys. ton o wartości 22,8 mln EUR. Poza tym wysyłane są w tym kierunku relatywnie nieznaczne ilości produktów przemiału zbóż. W 2015 r. eksport tej grupy produktów wyniósł 31,2 tys. ton o wartości 11,8 mln EUR.
 
- Większe wpływy osiągamy z eksportu makuchów, komponentów paszowych i pasz – łącznie w zeszłym roku wyniosły one wartościowo 38,5 mln EUR, a ilościowo – 41,98 tys. ton. Z produktów wstępnego przetwórstwa eksportujemy jeszcze skrobię, grysiki i słód. W zeszłym roku wywóz tej grupy towarów osiągnął 8,6 tys. ton o wartości 14,7 mln EUR – mówi Kalicki.
 
Wielka Brytania jest z kolei liczącym się importerem polskich wyrobów cukierniczych. W 2015 r. wywóz tych towarów wyniósł 132,3 tys. ton o wartości 454,1 mln EUR. W ujęciu wartościowym oznacza to wysoki 23% udział w całej wysyłce tej grupy artykułów.


Tagi:
źródło: