| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny polską kukurydzą

Eksport kukurydzy z Polski w pierwszym kwartale sezonu 2017/2018 odznacza się najwyższą dynamiką zwyżki spośród wysyłanych zbóż.

Handel zagraniczny polską kukurydzą
W okresie lipiec–wrzesień 2018 r. poza granicę kraju wywieziono 190 tys. ton ziarna kukurydzy. Było to 3-krotnie więcej niż w tym samym czasie 2017 r. Tradycyjnie najwięcej kukurydzy dostarczono do Niemiec - 172 tys. ton i 91% eksportu tego zboża. Przychody otrzymane z wysyłki kukurydzy wyniosły 38 mln EUR i były 2,9 razy wyższe niż w porównywalnym okresie 2017 r.
 
W Polsce w pierwszym kwartale bieżącego sezonu import kukurydzy jest niższy niż przed rokiem. Do ograniczenia przywozu przyczyniły się m.in. wcześniejsze zbiory tego zboża. W okresie lipiec–wrzesień 2018 r. zakup ziarna kukurydzy do Polski był o połowę mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 51 tys. ton. Wydatki poniesione na przywóz tego ziarna zmniejszyły się o 48% do 9 mln EUR.
 
Kukurydzę sprowadzano przede wszystkim spoza UE - 61% importu tego ziarna. Najwięcej tego zboża zakupiono z Ukrainy - 19,3 tys. ton, a następnie z Argentyny - 11,6 tys. ton oraz ze Słowacji - 9 tys. ton i Czech - 6,6 tys. ton.


Tagi:
źródło: