| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny pszenicą

W okresie lipiec 2018 – styczeń 2019 z kraju wyeksportowano 1,1 mln ton ziarna pszenicy, czyli o 7% mniej niż w tym samym okresie przed rokiem.

Handel zagraniczny pszenicą
Pszenicę wysyłano głównie do krajów trzecich, tj. 68% wywozu tego ziarna – 735 tys. ton. Najwięcej pszenicy dostarczono do Arabii Saudyjskiej – 580 tys. ton, co stanowiło 54% udziału. Stosunkowo sporo pszenicy wyeksportowano do Niemiec - 300 tys. ton i 28% oraz Norwegii - 61 tys. ton i 6%. Niższy wywóz był do Egiptu - 33 tys. ton i 3%, Algierii - 28,5 tys. ton i 3%, a także Nigerii - 14 tys. ton i 1%. Przychody otrzymane z wysyłki ziarna pszenicy w czasie siedmiu miesięcy sezonu 2018/2019 wyniosły 215 mln EUR i były o 6% większe niż przed rokiem.
 
Import ziarna pszenicy do Polski w okresie lipiec 2018 – styczeń 2019 był o 8% mniejszy niż w porównywalnym okresie przed rokiem i przekroczył 414 tys. ton.
 
Najwięcej pszenicy sprowadzono ze Słowacji - 206 tys. ton i 50% udziału w importu tego zboża. Poza tym, pszenicę nabywano m.in. z Czech - 160 tys. ton i 39%, Niemiec - 19 tys. ton i 5% oraz Węgier - 7,5 tys. ton i 2%. Wydatki poniesione na zakup ziarna pszenicy zwiększyły się o 7% do 77 mln EUR.
 
Kontyngent salda handlu zagranicznego pszenicą w okresie lipiec 2018 – styczeń 2019 ukształtował się w granicy 662 tys. ton w stosunku do 706 tys. ton rok wcześniej. Wartościowe saldo handlu zagranicznego wyniosło 138 mln EUR i było o 5% wyższe niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: