| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny zbożami

W sezonie 2017/2018 spora podaż zbóż ze strony głównych producentów, szczególnie z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, zmalała możliwości lokowania unijnego zboża w krajach, które są jego tradycyjnymi odbiorcami.

Handel zagraniczny zbożami
Także eksport zbóż z Polski ulegnie spadkowi. W sumie w całym sezonie 2017/2018 wysyłka zbóż i przetworów zbożowych w ekwiwalencie ziarna według przewidywań analityków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa może wynieść 5,6 mln ton, tj. o 25% mniej niż w poprzednim sezonie.
 
Niższy niż w sezonie 2016/2017 może być też przywóz zbóż do Polski. Szacuje się, że w sezonie 2017/2018 przywóz zbóż i przetworów zbożowych w ekwiwalencie ziarna może się ukształtować w granicy 2,2 mln ton, czyli o 9% niższej.
 
Na obroty polskiego handlu zagranicznego, podobnie jak w latach poprzednich, duży wpływ będzie miał kurs złotego względem innych walut, zwłaszcza wobec euro, jak również relacje cen zbóż krajowych do cen w pozostałych państwach UE, szczególnie tych położonych najbliżej Polski.


Tagi:
źródło: