| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny zbożami

Od początku sezonu 2019/2020 z kraju wyeksportowano 2,8 mln ton ziarna zbóż, co oznacza wzrost o 12%. W strukturze wywozu pszenica stanowiła 48%, kukurydza – 26%, a żyto – 11%.

Handel zagraniczny zbożami
W miesiącach lipiec-grudzień 2019 r. wywóz pszenicy wyniósł 1,36 mln ton i był o 31% wyższy niż przed rokiem. W tym czasie wysyłka kukurydzy zwiększyła się o 6% do 730 tys. ton, a pszenżyta o 8% do 287 tys. ton. Niższy był z kolei eksport pozostałych zbóż, w tym żyta o 1% do 312 tys. ton i jęczmienia o 41% do 71 tys. ton.
 
Krajowi eksporterzy lokowali zboże przede wszystkim na rynku unijnym, głównie w Niemczech - 1,6 mln ton. Odbiorcą żyta, jęczmienia oraz kukurydzy były szczególnie Niemcy, a owsa – Niemcy i Niderlandy. Ziarno pszenicy wywożono przede wszystkim do Arabii Saudyjskiej - 478 tys. ton i Niemiec - 342 tys. ton.
 
Całkowity eksport zbóż w okresie sześciu miesięcy sezonu 2019/2020 wyniósł 3,4 mln ton i był o 9% wyższy niż w tym samym okresie przed rokiem. Przychody z wysyłki były o 5% większe od otrzymanych rok wcześniej i wyniosły 1,7 mld EUR.
 
Kontyngent importu zbóż ukształtował się na poziomie ponad 1 mln ton, czyli o 13% mniejszym. Wartość przywozu była o 1% niższa niż rok wcześniej i wyniosła 528 mln EUR.
 
Saldo handlu zagranicznego zbożami było dodatnie i w ekwiwalencie ziarna ukształtowało się w granicy 2,4 mln ton, tj. o 23% wyższej niż rok wcześniej. Saldo wartościowe wyniosło 1,2 mld EUR i było o 7% większe niż w tym samym czasie sezon wcześniej.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!