| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny zbożami

Od początku sezonu 2021/2022 z kraju wyeksportowano 3,4 mln ton ziarna zbóż, a więc o 10% mniej niż w tym samym okresie 2020 r.

Handel zagraniczny zbożami
W strukturze wywozu pszenica stanowiła 38%, kukurydza – 26%, a żyto – 13%. W okresie od lipca do listopada 2021 r. wysyłka pszenicy wyniosła 1,3 mln ton i była niższa o 20% niż przed rokiem. W tym czasie wywóz żyta zmalał o 35% do 446 tys. ton, a pszenżyta – o 33% do 396 tys. ton. Większy był z kolei wywóz jęczmienia o 5% do 251 tys. ton, owsa o 17% do 93 tys. ton oraz kukurydzy o 68% do 883 tys. ton.

Krajowi eksporterzy lokowali zboże przede wszystkim na rynku unijnym 74% wywiezionego ziarna, zwłaszcza w Niemczech - 1,6 mln ton i 49% eksportu ziarna. Odbiorcą żyta, jęczmienia oraz kukurydzy były głównie Niemcy, a owsa – Niderlandy i Niemcy.

Ziarno pszenicy dostarczano przede wszystkim do Niemiec - 387 tys. ton i 30% eksportu tego ziarna, Algierii - 266 tys. ton i 21% i Arabii Saudyjskiej - 255 tys. ton i 20%. Łączna wysyłka zbóż w okresie pięciu miesięcy sezonu 2021/2022 w ekwiwalencie ziarna wyniosła 4 mln ton i był niższy o 8% niż w tym samym okresie przed rokiem. Przychody z wywozu były wyższe o 13% od otrzymanych rok wcześniej i wyniosły ponad 2 mld EUR. Wolumen importu zbóż w ekwiwalencie ziarna ukształtował się na poziomie 1 mln ton, tj. niższym o 18%. Wartość importu była o 6% większa niż rok wcześniej i wyniosła 565 mln EUR.

Saldo handlu zagranicznego zbożami było dodatnie i w ekwiwalencie ziarna ukształtowało się na poziomie 3 mln ton, czyli niższym o 4% niż rok wcześniej. Saldo wartościowe wyniosło blisko 1,5 mld EUR i było większe o 16% niż w tym samym okresie sezonu 2020/2021.


Tagi:
źródło: