| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny zbożami

Od początku sezonu 2021/2022 (w okresie lipiec–grudzień 2021 r.) z kraju wyeksportowano 4 mln ton ziarna zbóż, czyli o 15% mniej niż w tym samym okresie 2020 r.

Handel zagraniczny zbożami
W strukturze wywozu pszenica stanowiła 39%, kukurydza – 29%, a żyto – 11%. W okresie od lipca do grudnia 2021 r. eksport pszenicy wyniósł 1,6 mln ton i był niższy o 24% niż przed rokiem. W tym czasie wywóz żyta zmniejszył się o 44% do 459,5 tys. ton, a pszenżyta – o 36% do 446 tys. ton. Większy był natomiast wywóz jęczmienia o 6% do 270 tys. ton, owsa o 9% do 107 tys. ton oraz kukurydzy o 41% do 1,2 mln ton. Krajowi dostawcy lokowali zboże głównie na rynku unijnym - 75% wywiezionego ziarna, szczególnie w Niemczech - 1,9 mln ton i 47% eksportu ziarna.

Odbiorcą żyta, jęczmienia oraz kukurydzy były głównie Niemcy, a owsa – Niderlandy i Niemcy. Ziarno pszenicy wywożono przede wszystkim do Niemiec - 431 tys. ton i 28% eksportu tego ziarna, czyli mniej o 6% niż przed rokiem, Algierii - 297 tys. ton, 19% i o 12% oraz Arabii Saudyjskiej - 255 tys. ton, 16% i o 61%.

Łączny wywóz zbóż w okresie sześciu miesięcy sezonu 2021/2022 wyniósł blisko 4,8 mln ton i był mniejszy o 12% niż w tym samym okresie przed rokiem. Przychody z wysyłki były wyższe o 11,5% od otrzymanych rok wcześniej i wyniosły 2,5 mld EUR.

Wolumen importu zbóż ukształtował się na poziomie 1,2 mln ton, a zatem niższym o 16%. Wartość przywozu była wyższa o 8% niż rok wcześniej i wyniosła 694 mln EUR.

Saldo handlu zagranicznego zbożami było dodatnie i w ekwiwalencie ziarna ukształtowało się na poziomie 3,6 mln ton, tj. niższym o 11% niż rok wcześniej. Saldo wartościowe wyniosło blisko 1,8 mld EUR i było wyższe o 13% niż w tym samym okresie sezonu 2020/2021.


Tagi:
źródło: