| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny ziarnami zbóż

Od początku sezonu 2021/2022 wywóz ziarna zbóż z Polski był o 25% niższy niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu i wyniósł 5,6 mln ton.

Handel zagraniczny ziarnami zbóż
W strukturze wywozu pszenica stanowiła 34%, kukurydza – 38%, a żyto – 9%. Krajowi eksporterzy lokowali zboże głównie na rynku unijnym - 78% wywiezionego ziarna, głównie w Niemczech - 2,8 mln ton i 50% eksportu ziarna. W okresie od lipca 2021 r. do marca 2022 r. eksport pszenicy był o 40% niższy niż w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu i wyniósł 1,9 mln ton. W tym czasie wywóz żyta zmalał o 57% do 525 tys. ton, pszenżyta – o 47% do 509 tys. ton, jęczmienia – o 12% do 339 tys. ton oraz owsa – o 11% do 140 tys. ton. Większy był natomiast wywóz kukurydzy o 45% do 2,1 mln ton.

Ziarno pszenicy wywożono przede wszystkim do Niemiec - 600 tys. ton i 31% eksportu tego ziarna, a więc więcej o 2% niż przed rokiem, Algierii - 297 tys. ton, 16% i o 56% mniej i Arabii Saudyjskiej - 255 tys. ton, 13% i o 72% mniej. Odbiorcą żyta, jęczmienia oraz kukurydzy były szczególnie Niemcy, a owsa – Niderlandy i Niemcy.

Łączny eksport ziarna zbóż oraz przetworów zbożowych w okresie dziewięciu miesięcy roku sezonu 2021/2022 był mniejszy o 21% niż w tym samym czasie przed rokiem i wyniósł 6,7 mln ton. Przychody z eksportu były wyższe o 9% od uzyskanych rok wcześniej i wyniosły 3,7 mld EUR. Wolumen przywozu zbóż ukształtował się na poziomie 1,9 mln ton, czyli niższym o 7%. Wartość importu była jednak o 17% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 1,2 mld EUR.

Saldo handlu zagranicznego ziarna zbóż oraz przetworów zbożowych było dodatnie i w ekwiwalencie ziarna ukształtowało się w granicy 4,8 mln ton, czyli niższym o 26% niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Saldo wartościowe wyniosło 2,5 mld EUR i było o 5% wyższe niż w porównywalnym okresie sezonu 2020/2021.


 


Tagi:
źródło: