| Autor: redakcja1

Handel zagraniczny ziarnem kukurydzy

W Polsce w pierwszej połowie sezonu 2018/2019 zaobserwowano wzrost eksportu kukurydzy.

Handel zagraniczny ziarnem kukurydzy
Poza granicę kraju wysłano blisko 0,7 mln ton ziarna kukurydzy, czyli o 33% więcej niż rok wcześniej. Wywóz kukurydzy odbywał się głównie do krajów UE, tj. 99% eksportu tego ziarna – 679 tys. ton. Tradycyjnie najwięcej kukurydzy dostarczono do Niemiec – 562 tys. ton, co stanowiło 82% wysyłki ogółem.
 
W tym sezonie stosunkowo sporo kukurydzy wywieziono do Szwecji - 43 tys. ton i 6% oraz Danii - 31 tys. ton i 4,5%. Do krajów spoza UE najwięcej tego ziarna wywieziono do Islandii – 3,8 tys. ton, czyli to 1% wysyłki kukurydzy. Przychody otrzymane z eksportu tego ziarna w okresie lipiec– grudzień 2018 r. wyniosły 131 mln EUR i były o 48% wyższe niż w analogicznym półroczu 2017 r.
 
Kontyngent importu ziarna kukurydzy do Polski w okresie lipiec–grudzień 2018 r. był o 3% wyższy niż przed rokiem i wyniósł 176 tys. ton. Najwięcej kukurydzy sprowadzono z Ukrainy - 92 tys. ton i 52% udziału. Poza tym, kukurydzę sprowadzano m.in. ze Słowacji - 32 tys. ton i 18% udziału, Argentyny - 23 tys. ton i 13% oraz Czech - 10 tys. ton i 5%. Wydatki poniesione na zakup tego ziarna zwiększyły się o 15% do 42 mln EUR.
 
Kontyngent salda handlu zagranicznego kukurydzą w drugiej połowie 2018 r. ukształtował się w granicy 510 tys. ton względem 344 tys. ton rok wcześniej. Wartościowe saldo handlu zagranicznego wyniosło 88 mln EUR i było o 71% wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r.


Tagi:
źródło: