| Autor: redakcja1

Import zbóż mocno przyspieszył

W tygodniu kończącym się 13-stycznia kraje Unii Europejskiej wyeksportowały (poza UE) tylko 14,9 tys. ton pszenicy miękkiej.

Import zbóż mocno przyspieszył
W skali tygodnia eksport tego zboża spadł o 58% i jednocześnie był aż o 96% mniejszy niż w analogicznym tygodniu przed rokiem. Od początku lipca wywieziono poza UE 8,57 mln ton pszenicy miękkiej, czyli o ponad 1/4 mniej niż w analogicznym okresie sezonu 2017/18. Pszenica pochodząca z Polski stanowi 8,4% unijnego eksportu (723,5 tys ton), co i tak stawia nas na trzecim miejscu w rankingu unijnych eksporterów tego zboża, za Francją (51%) i Rumunią (23%).
 
I tak już szybkie tempo importu kukurydzy do UE przyspieszyło na początku nowego roku, a co druga przywożona tona pochodzi z Ukrainy.
 
W ostatnim tygodniu mocno wzrósł też import pszenicy na teren UE. Wyniósł on aż 236,7 tys. ton i był najwyższy od wielu lat (dla tego tygodnia roku).
 
Import - zboza razem:
 
Import wszystkich zbóż do UE od początku tego sezonu wynosi 16,614 mln ton i jest o 43% większy niż przed rokiem (w analogicznym okresie).
 
Import - kukurydza:
 
W raportowanym tygodniu (kończący się 13-stycznia) sprowadzono do UE: 843.250 ton kukurydzy. Łącznie w tym sezonie jest to już 12,712 mln ton. Oznacza to wynik o 48% lepszy niż przed rokiem.
 
Źródła importu kukurydzy:
 
Blisko 80% kukurydzy importowane jest z dwóch krajów. Są to Ukraina (6,52 mln ton=51,3%) i Brazylia (3,66 mln ton=28,8%). Pozostałe liczące się kierunki importu to: Kanada (9,3%), USA (2,1%) i Argentyna (2,2%).
 
W ujęciu rocznym import kukurydzy z Ukrainy wzrósł 2,5 raza  - kosztem ziarna pochodzącego z USA i Brazylii.
 
Import -  pszenica:
 
W analizowanym tygodniu sprowadzono na teren UE 265.864 ton pszenicy (miękka, durum i mąka w ekwiwalencie ziarna). Łącznie od początku sezonu zaimportowano 3,289 mln ton pszenicy (razem z mąką w ekwiwalencie ziarna). Jest to wynik o 25% lepszy niż rok temu.
 
Źródła importu pszenicy:
 
Źródłem importowanej do UE pszenicy miękkiej jest głównie Rosja (0,818 mln t=30,0%) i Kanada (0,500 mln ton=18,5%). Warto zauważyć, że import rosyjskiej pszenicy miękkiej wzrósł blisko pięciokrotnie - licząc rok do roku.
 
Pszenica durum sprowadzana jest przede wszystkim z Kanady (0,250 mln ton=44,4%) i USA (0,138 mln ton=24,6%).
 


Tagi:
źródło: