| Autor: redakcja11

Import zbóż z Ukrainy wzrósł do 10 mln ton. Polska ma niewielki udział w imporcie zbóż z Ukrainy

Ukraina jest znaczącym partnerem UE w handlu zbożami. Według statystyk Eurostatu w 2015 r. z Ukrainy do UE sprowadzono łącznie 9,9 mln t zbóż, w tym 1,6 mln t pszenicy i 7,9 mln t kukurydzy. Wolumen importu zbóż w 2015 r. był większy o 40% niż średnio w latach 2011-2014.

Import zbóż z Ukrainy wzrósł do 10 mln ton. Polska ma niewielki udział w imporcie zbóż z Ukrainy

Import zbóż z Ukrainy do UE

W pierwszym półroczu br. wolumen importu zbóż łącznie z Ukrainy do UE wyniósł 5,7 mln t, czyli o 17,5% więcej niż w tym samym okresie 2015 r. W przypadku pszenicy Eurostat informuje, że wielkość importu wyniosła 0,94 mln t, czyli więcej o 89,9% w relacji rocznej, zaś kukurydzy 4,64 mln t, czyli o 9,7% więcej.

Import zbóż z Ukrainy do Polski

Jak wynika z danych Eurostatu wolumen importu zbóż ogółem z Ukrainy do Polski w 2015 r. wyniósł 171,8 tys. t i stanowił tylko 1,7% całkowitej wielkości importu do UE. Wielkość przywozu ukraińskiej pszenicy do Polski wyniosła 3,4 tys. t, natomiast kukurydzy 162,4 tys. t, co stanowiło odpowiednio 0,2% i 2,0% ogółu importu tych zbóż do UE. Jednocześnie oznacza to, że Polska ma niewielki udział w imporcie zbóż z Ukrainy w porównaniu z innymi krajami UE.
 

Eksperci Banku BGŻ BNP Paribas wskazują, że poziom importu zbóż do Polski wzrasta. W 2015 r. całkowity wolumen zakupów zbóż do Polski wyniósł 1189,6 tys. t, a zatem udział zbóż z Ukrainy wyniósł 14%. W pierwszym półroczu br. Polska zaimportowała 750 tys. t zbóż ogółem (CN 10), czyli więcej o 55% niż w analogicznym okresie 2015 r. W tym okresie z Ukrainy sprowadzono 160 tys. t zbóż, co daje udział w całym imporcie na poziomie 21%, a kraj ten wciąż nie jest głównym dostawcą zbóż do Polski.
 

Import pszenicy (CN 1001) wyniósł 306,2 tys. t, czyli zwiększył się o 54% w relacji rocznej. Z kolei kukurydzy (CN 1005) w analizowanym okresie zwiększył się ponad dwukrotnie i wyniósł 267,2 tys. t.
 

W strukturze przywożenia zbóż z Ukrainy do Polski dominuje kukurydza. W 2015 r. wolumen importu ukraińskiej kukurydzy wyniósł 162,4 tys. t, czyli zwyżkował o 65% większy w relacji rocznej. Warto przy tym podkreślić, że import kukurydzy z Ukrainy charakteryzował się największą dynamiką wzrostu wśród kluczowych dostawców tego zboża. W pierwszym półroczu br. sprowadzono 149,1 tys. t kukurydzy pochodzącej z Ukrainy, względem zaledwie 1,6 tys. t w analogicznym okresie zeszłego roku. Tym samym oznacza to, że jeszcze na początku ubiegłego roku udział Ukrainy w imporcie kukurydzy do naszego kraju był niewielki, a obecnie ponad połowa (56%) importu pochodzi właśnie z tego kraju.
 

W pierwszych sześciu miesiącach br. Polska zaimportowała 4,8 tys. t ukraińskiej pszenicy, czyli blisko dwa razy więcej niż w porównywalnym okresie 2015 r. Warte uwagi jest, że stanowiło to jedynie 1,6% ogółu importowanej do Polski pszenicy, a dominującymi eksporterami tego zboża do naszego kraju pozostają Czechy, Słowacja i Niemcy.
 

Eurostat podaje, że w pierwszym półroczu br. import pszenicy z Czech stanowił 46% ogółu importu tego zboża do Polski i wyniósł 140,0 tys. t, czyli blisko 29 razy więcej niż z Ukrainy. Z kolei import pszenicy pochodzącej ze Słowacji wyniósł 83,8 tys. t i stanowił 27% ogółu importu tego zboża, w przypadku Niemiec sprowadzono 37,4 tys. t (12%)Tagi:
źródło: