| Autor: redakcja1

Indeks cen produktów zbożowych FAO

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w lutym 2024 r. zaobserwowano dalszy spadek wartości indeksu cen zbóż FAO.

Indeks cen produktów zbożowych FAO
W lutym 2024 r. wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 113,8 pkt, czyli mniejszym o 5,1% niż w styczniu 2024 r. i o 22,4% niż w lutym roku 2023.

Zmniejszyły się ceny wszystkich rodzajów zbóż, a najbardziej kukurydzy. Na obniżkę cen kukurydzy miały wpływ prognozy dobrych ich zbiorów w Argentynie i Brazylii oraz konkurencyjne ceny oferowane przez Ukrainę, która sprawnie wykorzystuje morski szlak handlowy.

W przypadku pszenicy zwiększone tempo wywozu tego zboża z Rosji wywierało presję na zniżkę cen na rynkach międzynarodowych, m.in. w Unii Europejskiej. W ślad za tym zmalały także globalne ceny jęczmienia i sorga.

Międzynarodowe ceny ryżu również uległy obniżeniu, ze względu na mały popyt oraz rozpoczęte nowe zbiory u niektórych dostawców.


Tagi:
źródło: