| Autor: redakcja1

IUNG stwierdził wystąpienie suszy rolniczej

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

IUNG stwierdził wystąpienie suszy rolniczej
W szóstym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2017 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.
 
Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne.
 
W obecnym okresie sześciodekadowym zagrożenie susza rolniczą występuje wśród dziesięciu grup i gatunków roślin:
 • Rzepaku i rzepiku
 • Zbóż jarych
 • Roślin strączkowych
 • Zbóż ozimych
 • Krzewów owocowych
 • Truskawek
 • Tytoniu
 • Warzyw gruntowych
 • Kukurydzy na ziarno
 • Kukurydzy na kiszonkę
Obecnie największe zagrożenie suszą w Polsce występuje dla rzepaku i rzepiku uprawianych na glebach II i III kategorii podatności na suszę.
 
Do II kategorii należą gleby lekkie, grupa granulometryczna:
 • piasek gliniasty lekki,
 • piasek gliniasty lekki pylasty,
 • piasek gliniasty mocny,
 • piasek gliniasty mocny pylasty.
Do III kategorii należą gleby średnie, grupa granulometryczna:
 • glina lekka
 • glina lekka pylasta
 • pył gliniasty
 • pył zwykły
 • pył piaszczysty
Susza w uprawach rzepaku i rzepiku występuje w 9 województwach kraju w 548 gminach (tj. w 22,11% gmin Polski), obejmuje 4,1% krajowych gruntów ornych.
 
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1. lubelskie 213 187 87,79 17,56
2. świętokrzyskie 102 94 92,16 15,96
3. mazowieckie 314 89 28,34 8,30
4. dolnośląskie 169 48 28,40 2,96
5. śląskie 167 46 27,54 4,38
6. podkarpackie 160 41 25,62 4,23
7. opolskie 71 27 38,03 4,46
8. łódzkie 177 14 7,91 1,82
9. małopolskie 182 2 1,10 0,16
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: