| Autor: mikolaj

IUNG: Susza rolnicza pogłębia się i obejmuje coraz większe obszary

W drugim okresie raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2016 roku Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne.

IUNG: Susza rolnicza pogłębia się i obejmuje coraz większe obszary

Susza w Polsce

Susza rolnicza w obecnym okresie sześciodekadowym pogłębia się, obejmując coraz większe obszary, przybywa upraw których plony będą niższe o 20% z powodu suszy na obszarze gminy w tym roku w stosunku do plonów uzyskanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych. W obecnym okresie sześciodekadowym wartości klimatycznego bilansu wodnego za pomocą których wyznaczana jest susza są niższe w stosunku do poprzedniego okresu.

Zagrożenie suszą występuje w 472 gminach (19,05% gmin Polski), na powierzchni 4,17% gruntów ornych skupionych w 10 województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, dolnośląskim, podlaskim, opolskim

W obecnym okresie sześciodekadowym susza rolnicza w Polsce notowana jest wśród czterech upraw:

  • zbóż ozimych,
  • zbóż jarych
  • krzewów owocowych
  • truskawek

Susza występuje na glebach I kategorii (gleby bardzo lekkie), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty, oraz na glebach II kategorii (gleby lekkie), grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty.

Tak jak w poprzednim okresie sześciodekadowym największa susza występuje wśród upraw zbóż jarych, odnotowano ją w dziesięciu województwach Polski w 472 gminach. Względem poprzedniego okresu sześciodekadowego nastąpił wzrost zagrożenia suszą aż o 396 gmin. Susza występuje w 19,05% gmin kraju, na powierzchni 4,17% gruntów ornych.

Tabela 1 zawiera szczegółowe dane dotyczące liczby gmin oraz % gmin i powierzchni gruntów ornych dla województw, w których susza występuje wśród zbóż jarych.
 

Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych Udział gmin zagrożonych [%] Udział powierzchni zagrożonej [%]
1 pomorskie 123 97 78,86 10,80
2 kujawsko-pomorskie 144 109 75,69 15,90
3 wielkopolskie 226 115 50,88 14,04
4 zachodniopomorskie 114 45 39,47 3,50
5 lubuskie 82 21 25,61 4,16
6 łódzkie 177 38 21,47 5,28
7 mazowieckie 314 32 10,19 2,15
8 dolnośląskie 169 12 7,10 0,52
9 podlaskie 118 2 1,69 0,00
10 opolskie 71 1 1,41 0,03

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: