| Autor: redakcja1

Krajowa produkcja zbóż

Polska zaliczana jest do grona największych producentów zbóż w Unii Europejskiej.

Krajowa produkcja zbóż
Zajmujemy trzecie miejsce, czyli po Francji i Niemczech wśród krajów członkowskich pod kątem otrzymywanych zbiorów. Zbiory zbóż ogółem, czyli wraz z kukurydzą, prosem i gryką w 2021 r. wyniosły 34,6 mln ton i były o 2,5% niższe niż przed rokiem.

Zbiory pszenicy oszacowano na 12,1 mln ton względem 12,7 mln ton w 2020 r. Zbiory żyta zmniejszyły się o 15% do 2,5 mln ton, a pszenżyta – o 12% do 5,5 mln ton. Zbiory jęczmienia i owsa, podobnie jak przed rokiem, wyniosły odpowiednio 3 mln ton i 1,7 mln ton.

Mieszanek zbożowych zebrano 2,2 mln ton, czyli więcej o 7% niż przed rokiem. Oprócz zbóż podstawowych z mieszankami zebrano również kukurydzę, która w strukturze zbiorów w 2021 r. stanowiła 22%.


Tagi:
źródło: