| Autor: redakcja1

Krajowy rynek kukurydzy

W Polsce kukurydzę zaczęto uprawiać relatywnie niedawno.

Krajowy rynek kukurydzy
Pod koniec lat 90. dwudziestego wieku powierzchnia zasiewów kukurydzy wynosiła około 100 tys. ha. Po akcesji Polski do UE zaobserwowano wzrost popularności uprawy kukurydzy, co związane było z wprowadzeniem do użytku wydajniejszych odmian dostosowanych do warunków klimatycznych panujących w naszym kraju.

W Polsce w latach 2013–2019 areał uprawy i zbiory kukurydzy były znacząco wyższe niż w latach poprzednich. Średnia powierzchnia w tym okresie kształtowała się na poziomie 0,6–0,7 mln ha, a zbiory wynosiły około 4 mln ton. W 2020 r. obszar uprawy kukurydzy na ziarno zwiększył się do ponad 0,9 mln ha, co przy dobrych średnich plonach na poziomie 72,1 dt/ha, umożliwiło zebranie 6,8 mln ton tego zboża.

Najwięcej kukurydzy uprawia się w województwach: wielkopolskim - 20% powierzchni zasiewów w 2020 r., kujawsko-pomorskim - 14%, mazowieckim - 11% i dolnośląskim - 10%.

Według Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kukurydzą, tj. łącznie na kiszonkę i na ziarno w 2021 r. obsiano 1,7 mln ha, czyli więcej o 21% niż w 2020 r. Areał zasiewów kukurydzy na ziarno w 2021 r. wyniósł blisko 1 mln ha i był większy o 5,5% niż przed rokiem, co przełożyło się na spory wzrost zbiorów. GUS ocenił, że zbiory kukurydzy w 2021 r. były rekordowe, kształtując się na poziomie około 7,5 mln ton względem 6,8 mln ton w 2020 r.
Tagi:
źródło: