| Autor: redakcja1

Mniejszy import i wyższe ceny poprawiają nasz bilans w międzynarodowym handlu zbożem

Polska należy do dużych producentów zbóż w UE, a nasz eksport wielokrotnie przewyższa import. Stąd nasze saldo w handlu międzynarodowym zbożami jest mocno dodatnie. W 2021 roku wynik wymiany handlowej na tym rynku się jeszcze poprawi mimo nieco mniejszemu, niż rok wcześniej, eksportowi.

Mniejszy import i wyższe ceny poprawiają nasz bilans w międzynarodowym handlu zbożem
Dane za 10 miesięcy 2021 roku pokazują, że wyeksportowaliśmy w tym okresie ponad 7 mln ton zbóż (nieco mniej niż w tym samym okresie 2020), ale nasz import ziarna obniżył się o 42% (r/r) do tylko niespełna 1 mln ton.

Dzięki znaczącemu wzrostowi cen, wartość naszego salda wymiany handlowej zbożami wzrosła w okresie styczeń-październik 2021 aż o 28% (r/r), podczas gdy w ujęciu ilościowym tylko 8%.

Wartość naszego eksportu zbóż wzrosła o 17% w pierwszych 10 miesiącach 2021 roku

W okresie styczeń - październik 2021 roku wyeksportowaliśmy minimalnie mniej zbóż niż w tym samym okresie 2020 roku. Nasz wynik eksportu to 7,044 mln ton w porównaniu do 7,027 mln ton - rok wcześniej. Jednak dzięki dużemu wzrostowi cen zbóż wartość naszego eksportu wzrosła w tym okresie o blisko 17 %, do 1,539 mld euro (za 10 miesięcy 2021). Jest to wynik, który daje szanse przekroczyć do końca 2021 rekordowe 1,718 mld euro z 2020 roku.

W eksporcie zbóż dominującą rolę ma nadal pszenica (3,094 mln ton), jednak wielkość eksportu tego zboża spadła o 17,2 % r/r, ale tylko o 4 % w przeliczeniu na euro. W 2021 roku pierwszy raz na drugie miejsce w eksporcie wysunęła się kukurydza.

W okresie styczeń - październik 2021 roku wyeksportowaliśmy aż 1,524 mln ton ziarna kukurydzy (+110 % r/r) po doskonałych (wtedy rekordowych) zbiorach w 2020 roku. W 2021 roku zbiory kukurydzy były jeszcze lepsze, stąd eksport w listopadzie i grudniu powinien nadal rosnąć.

Trzecim zbożem w rankingu wielkości naszego eksportu jest żyto. Wysyłki tego zboża zbliżyły się na koniec października do 1,0 mln ton i były o 7 % mniejsze niż w analogicznym okresie 2020 roku.

Import zbóż do Polski:

W okresie pierwszych 10 miesięcy 2021 roku wielkość naszego importu zbóż wrażona w tonach spadła o prawie 1/3 (r/r), ale jego wartość zmniejszyła się o tylko 13 % w porównaniu z okresem styczeń-październik 2020.


Tagi:
źródło: