| Autor: redakcja1

Cło na kukurydzę?

Przy kolejnych zniżkach cen kukurydzy na rynku amerykańskim Komisja Europejska może wprowadzić cła w imporcie kukurydzy - podaje FAMMU/FAPA.

Cło na kukurydzę?

Pod koniec marca br. notowania kukurydzy na giełdzie CME (Chicago Mercantile Exchange), traktowane przez KE jako referencyjne były poniżej poziomu progowego. Zgodnie z unijnymi przepisami cena importowa podstawowych zbóż, tj. pszenicy miękkiej, durum, jęczmienia, kukurydzy, żyta i sorgo, w sumie z kosztami frachtu i cłami (cif Rotterdam), nie może być większa od 155% unijnej ceny interwencyjnej dla danego miesiąca.
 
Cena reprezentatywna na bazie cif Rotterdam, służąca do przeliczania unijnych ceł importowych opiera się na bazie notowań kukurydzy z giełdy w Chicago, marży handlowej (premii) dla rynku Stanów Zjednoczonych, kosztów frachtu ziarna z Zatoki Meksykańskiej lub Duluth do Rotterdamu statkami o ładowności przynajmniej 25 tys. ton.

Wyliczona cena przywozowa jest następnie przeliczana z dolarów amerykańskich na euro po dziennym kursie wymiany. Stawki celne w imporcie są kalkulowane jako różnica pomiędzy unijną ceną interwencyjną dla danego miesiąca pomnożoną przez współczynnik 1,55, przy czym aktualnie jest to 153,03 EUR/t, a reprezentatywną ceną importową na bazie cif Rotterdam. Pod uwagę brana jest przeciętna z okresu 10 dni.
 
Aktualnie obowiązują zerowe stawki celne w przywozie kukurydzy do UE. Zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji Nr 1206/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. należności celne w wwozie zarówno kukurydzy do siewu, innej niż hybrydy (1005 1090), jak i kukurydzy innej niż do siewu (1005 9000) zostały ustalone na 0 EUR/t. Od tego czasu nie zostały one zmienione.

Cło na kukurydzę?

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej w dniu 31 marca br., notowania kukurydzy na CME wynosiły 121,55 USD/t, a wyliczona cena cif Rotterdam 150,29 EUR/t, co dawało różnicę pomiędzy ceną interwencyjną a ceną importową w wysokości 6,74 EUR/t. Cena przywozowa cif kukurydzy z dnia 21 marca br. wynosiła 156,66 EUR/t, co oznaczało różnicę w okresie dziesięciu dni o 6,37 EUR/t.
 
Do tej pory import kukurydzy w UE od początku sezonu 2015/2016 wyniósł 11 mln ton (na podstawie licencji), czyli to więcej o 51% w porównaniu z 7,35 mln ton zakupionych w porównywalnym okresie sezon wcześniej. Zwiększony przywóz w ujęciu roku wynikał ze słabych wyników ubiegłorocznej produkcji, będących skutkiem suszy. Zdaniem KE, unijne zbiory kukurydzy w 2015 roku wyniosły jedynie 57,742 mln ton, znacząco mniej w porównaniu z rekordowym wynikiem w wysokości 77,59 mln ton w sezonie 2014/2015. Według prognoz, sezon 2016/2017 przyniesie poprawę unijnych zbiorów do 64,712 mln ton.

W ocenie FAMMU/FAPA, ewentualne wprowadzenie ceł w imporcie kukurydzy w UE powinno przełożyć się na zwiększone zapotrzebowanie na francuską kukurydzę na rynku unijnym.Tagi:
źródło: