| Autor: redakcja11

Niewielkie spadki notowań zbóż

Na Euronext notowania kukurydzy w kontrakcie listopadowym zmniejszyły się o 0,9% w ujęciu tydzień do tygodnia do 160,5 EUR/tonę, a pszenicy w kontrakcie grudniowym o 0,2% do 161,8 EUR/tonę.

Niewielkie spadki notowań zbóż

Notowania pszenicy

 

Pomimo ostrej konkurencji w sprzedaży, wyniki tygodniowe do krajów trzecich na podstawie licencji były lepsze niż tydzień wcześniej. Zezwolono na eksport 468 tys. ton pszenicy miękkiej, a od początku sezonu unijny wywóz tego gatunku wyniósł już 6,35 mln ton, a zatem więcej o 22% w odniesieniu z rozpatrywanym okresem zeszłego sezonu. Istotnie mniejsze są natomiast wyniki sprzedaży zagranicznej jęczmienia, gdzie odnotowano spadek w ujęciu okres do okresu o 65% do ok. 1,2 mln ton.

 

Notowania kukurydzy

 

FAMMU/FAPA podkreśla, że notowania zbóż na CBoT także zniżkowały. Tutaj pod koniec tygodnia kukurydza w najbliższym kontrakcie kosztowała 129,6 USD/tonę, czyli mniej o 2,2% niż tydzień wcześniej, a pszenica 146,6 USD/tonę, tj. o 1,6% wobec cen z końca ubiegłego tygodnia.
 

W obecnym tygodniu IGC opublikował wrześniowy raport. Światowa produkcja została w nim oszacowana na 2 069 mln ton, czyli bez zmian w ujęciu tygodniowym. Z kolei podniesiono szacunek zbiorów pszenicy na świecie z wcześniejszych 743 mln ton do 747 mln ton. Tym samym oznacza to zbiory o 11 mln ton wyższe niż sezon wcześniej. Dodatnie korekty dla krajów basenu Morza Czarnego, w tym dla Kazachstanu (z 14,5 mln ton do 16 mln ton) oraz dla Kanady (z 30 mln ton do 31 mln ton) z nadwyżką zrekompensowały redukcję szacunków w UE – z 145,2 mln ton do 143,6 mln ton wraz z pszenicą miękka i durum, w tym pszenicy miękkiej 134,6 mln ton (136,3 mln ton w poprzednim raporcie). Tegoroczne zbiory pszenicy w UE nie są zadowalające tym bardziej, że na poziom cen w UE wpływać będą tendencje na rynku światowym.
 

IGC obniżył szacunek globalnej produkcji kukurydzy w bieżącym sezonie z 1 030 mln ton do 1 027 mln ton wobec 970 mln ton sezon wcześniej, uwzględniając głównie redukcję prognoz dla Unii z wcześniejszych 61,6 mln ton do 59,5 mln ton.

 

O ile w dalszym ciągu taki poziom zbiorów w skali światowej należy uznać za rekordowo wysoki, to prognozy dla Unii są niskie. Gdyż sytuacja na unijnym rynku kukurydzy jest odmienna w niż w USA czy na Ukrainie. W przypadku tych dwóch ostatnich dostawców zapowiadają się wyjątkowo dobre zbiory, jednak UE odnotuje nie najlepsze wyniki produkcji. Ponadto silna presja podażowa w skali globalnej może niestety rzutować na poziom cen na rynku unijnym. Tagi:
źródło: