| Autor: redakcja1

Pogorszenie wyników finansowych firm zajmujących się pierwotnym i wtórnym przetwórstwem zbóż

2018 rok przyniósł silny wzrost cen skupu ziarna, co znalazło swoje przełożenie w wynikach finansowych firm z branży przetwórstwa zbóż.

Pogorszenie wyników finansowych firm zajmujących się pierwotnym i wtórnym przetwórstwem zbóż

Na skutek niższych zbiorów w Polsce i w ujęciu globalnym, w II połowie 2018 r. ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej były przeciętnie o ponad 18% wyższe wobec analogicznego okresu rok wcześniej, zaś w I kwartale br. o 24%.

Drożejące surowce rolne przełożyły się negatywnie na wyniki finansowe większości firm zajmujących się pierwotnym i wtórnym przetwórstwem zbóż. Wyjątkiem były młyny. Wprawdzie w 2018 r. w tym podsektorze koszty działalności ogółem (w przeliczeniu na 1 przedsiębiorstwo) zwiększyły się o ponad 7% wobec 2017 r., niemniej wzrost przychodów był silniejszy – o ponad 8% w relacji rocznej. W rezultacie poprawiły się wskaźniki rentowności – stopa zysku netto wzrosła z 3,81% w 2017 r. do 4,25% w 2018 r., zaś ROE z 10,41% do 11,72%. Jednocześnie warto dodać, że w ubiegłym roku utrzymała się obserwowana od 2011 r. wzrostowa tendencja produkcji mąki pszennej. Jeszcze większe zmiany zaobserwowano w przypadku mąki żytniej. Według danych GUS, w zakładach zatrudniających 50 osób i więcej, wyprodukowano 1,8 mln t maki pszennej, czyli o ponad 3% więcej niż rok wcześniej i 0,2 mln t mąki żytniej, o 11% więcej w relacji rocznej. Produkcja mąki wzrosła również w styczniu i lutym br.

Inaczej przedstawia się sytuacja piekarni. Według danych PontInfo, w 2018 r. koszty ogółem w branży piekarniczej w przeliczeniu na 1 przedsiębiorstwo wzrosły o prawie 11% w relacji rocznej, zaś przychody o niespełna 10%. Niemniej, rosnące koszty to nie tylko efekt drożejących zbóż, ale też wyższych kosztów pracy, których udział w kosztach operacyjnych przekracza 20%. W efekcie, wskaźniki rentowności uległy pogorszeniu, niemniej pozostają istotnie wyższe niż w przypadku przemysłu spożywczego ogółem. W ubiegłym roku w sektorze piekarniczym stopa zysku netto obniżyła się z 8,76% w 2017 r. do 7,71%, zaś zysku operacyjnego z 9,87% do 9,58%.

Podobnie jest w sektorze paszowym, gdzie koszty ogółem w przeliczeniu na 1 firmę w 2018 r. zwiększyły się o ponad 2% w relacji rocznej, zaś przychody o niespełna 2%. Stopa zysku netto spadła z 3,69% w 2017 r. do 3,50% w 2018 r., zaś stopa zysku operacyjnego z 4,76% do 4,04%.

Zarówno w przypadku sektora paszowego jak i piekarniczego, w ubiegłym roku zwiększono nakłady inwestycyjne – odpowiednio o 40% i 11% wobec 2017 r.

W 2019 r. presja ze strony rosnących kosztów surowca może zmaleć, niemniej koszty wynagrodzeń nadal pozostaną wyzwaniem dla branży.


Tagi:
źródło: