| Autor: redakcja1

Polska awansowała na 4-miejsce w rankingu unijnych eksporterów pszenicy miękkiej

W tygodniu kończącym się 6-go grudnia polski eksport pszenicy poza UE wyniósł 154,78 tys. ton i stanowił blisko 1/5 całego unijnego eksportu tego zboża.

Polska awansowała na 4-miejsce w rankingu unijnych eksporterów pszenicy miękkiej
Od początku obecnego sezonu (01.07.2020) wysłaliśmy poza granice UE: 1,27 mln ton pszenicy. Stanowi to ponad 12% unijnego eksportu pszenicy miękkiej i daje nam czwarte miejsce w rankingu unijnych eksporterów tego zboża. Eksport wszystkich zbóż z Polski jest niewiele większy i sięga 1,32 mln. ton, a to oznacza, że pszenica stanowi 96% naszego eksportu ziarna poza UE.
 
Nasz dotychczasowy eksport pszenicy (poza UE) jest o już o 1/3 większy od tego z początku poprzedniego sezonu, kiedy to w ciągu pierwszych 23 tygodniach wywieźliśmy poza UE 845,55 tys. ton pszenicy.
 
Polska awansowała na 4-miejsce w rankingu unijnych eksporterów pszenicy miękkiej.
 
Mimo fatalnych zbiorów, w unijnym eksporcie pszenicy miękkiej liderem jest Francja (25,2% udział), która zdecydowanie wyprzedza Litwę (16,2%) oraz Łotwę (14,9%). Za nimi plasuje się teraz Polska (12,2%) i Rumunia (11,0%).
 
Nasz dotychczasowy wynik w eksporcie pszenicy to 1,27 mln ton (23 tygodnie nowego sezonu), co stanowi 12,2% całego unijnego eksportu pszenicy miękkiej poza UE. Za nami plasują się Niemcy (8,6% udział).

W zakończonym sezonie 2019/20 Polska wyeksportowała poza UE aż 3,32 mln ton pszenicy. Oznacza, że średnio co tydzień eksportowaliśmy po 64 tys. ton pszenicy do krajów spoza UE. Nasz udział w całym unijnym eksporcie pszenicy miękkiej stanowił 9,6%, co pozwoliło na zajęcie 4 miejsca w rankingu unijnych eksporterów tego zboża.
 
IMPORT ZBÓŻ SPOZA UE
 
Na początku obecnego sezonu import zbóż do Polski spoza UE jest marginalny.
 
Import - zboża razem za 23 tygodnie sezonu 2020/21
 
to: 32,10 tys. ton, w porównaniu do 38,78 tys. ton w tym samym okresie sezonu 2019/20.
 
W tym:
 • kukurydza: 28,77 tys. ton;
 • pszenica miękka: 1,22 tys. ton;
 • pszenica durum: 1,20 tys. ton.
 
W zakończonym sezonie 2019/20 import zbóż do Polski (spoza UE) spadł ponad pięciokrotnie i był marginalny
 
W całym sezonie 2019/20 sprowadziliśmy spoza UE tylko 69,58 tys. ton ziarna, w tym 46,46 tys. ton kukurydzy.
 
Dla porównania, w sezonie 2018/19 nasz import zbóż sięgał 338,63 tys. ton, w tym 261,63 tys. ton kukurydzy. Oznacza to spadek importu zbóż o 82% - licząc r/r.

Pięciu największych odbiorców unijnej pszenicy miękkiej i ich udział (%):

 • Algieria: 2,28 mln ton (20%);
 • Chiny: 1,36 mln ton (12%);
 • Arabia Saudyjska: 1,32 mln ton (11%);
 • Nigeria: 0,86 mln ton (8%);
 • Maroko: 0,72 mln ton (6%);

  

IMPORT ZBÓŻ DO UE:

 

Tempo unijnego importu zbóż jest już tylko o 17% wolniejsze niż rok temu

 

W pierwszych 24 tygodniach sezonu 2020/21 kraje UE (+UK) zaimportowały 10,22 mln ton zbóż (-17% r/r).

W imporcie dominuje kukurydza z wynikiem 7,56 mln ton (74% udział) i pszenica (razem z mąką) - 2,58 mln ton (25% udział). Z tygodnia na tydzień rośnie import kukurydzy z Ukrainy.

Źródła importowanej kukurydzy i ich udział (%):

 • Brazylia: 4,25 mln ton (56%);
 • 4Ukraina: 1,78 mln ton (23%);
 • Serbia: 0,85 mln ton (11%);
 • Kanada: 0,30 mln ton (4%);
 • Argentyna: 0,20 mln ton (3%).

Pszenica durum (1,31 mln ton) najczęściej sprowadzana jest z Kanady (73%) i z USA (20%).

Pszenica miękka (1,25 mln ton) pochodzi najczęściej z Ukrainy (45%), Kanady (24%), USA (13%) i Rosji (12%).


 


Tagi:
źródło: