| Autor: redakcja1

Polski eksport pszenicy poza UE przekroczył w tym sezonie już 2,6 mln ton

W tygodniu kończącym się 26-kwietnia udział polskiej pszenicy miękkiej w całym unijnym eksporcie wyniósł 98.757 tys. ton i stanowił blisko 1/4.

Polski eksport pszenicy poza UE przekroczył w tym sezonie już 2,6 mln ton
Jest to silny wzrost po załamaniu się eksportu w tygodniu poświątecznym (tylko 3,3 tys. ton). W ostatnich 4 tygodniach Polska eksportowała (poza UE) średnio po ok. 110 tys. ton pszenicy.
Od początku sezonu 2019/20 wywieźliśmy (poza UE) 2,64 mln ton pszenicy (pszenica stanowiła 96% wszystkich zbóż), średnio po 61,4 tys. ton tygodniowo. Pszenica pochodząca z Polski stanowi 9,4% unijnego eksportu pszenicy miękkiej, co daje nam 4 miejsce w rankingu eksporterów tego zboża.
Tempo eksportu polskiej pszenicy miękkiej (poza UE) jest o blisko 2,5 razy szybsze (+139%) niż sezon wcześniej (w całej UE wzrost sięga 63%).
W 2018/19 (po 43 tygodniach sezonu) polski eksport tego zboża sięgnął 1,104 mln ton.
W unijnym eksporcie pszenicy (miękkiej) dominują dwa kraje, są to Francja (34% udział) i Rumunia (17%). W rankingu eksporterów wyprzedzają nas także: Niemcy (13%).
Eksport wszystkich polskich zbóż (poza UE) to 2,76 mln ton i stanowi tylko 6,5% całego eksportu z UE.
W I połowie sezonu 2019/20 (lipiec-grudzień) Polski eksport zbóż poza UE stanowił 46% całego eksportu.
Jeśli zatem podobne proporcje utrzymywały się w kolejnych miesiącach, to oznaczałoby, że mogliśmy wywieźć za granice kraju blisko 6,0 mln ton zbóż.
 
Import zbóż do Polski (spoza UE) spadł ponad pięciokrotnie i jest tylko marginalny
Od początku obecnego sezonu sprowadziliśmy spoza UE tylko 55,72 tys. ton ziarna, w tym 35,42 tys. ton kukurydzy.
W sezonie 2018/19 (po 43 tygodniach) nasz import zbóż sięgał 293,57 tys. ton, w tym 223,08 tys. ton kukurydzy. Oznacza to spadek importu zbóż o 81% - licząc r/r.


Tagi:
źródło: