| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny zbożami

W sezonie 2017/2018 duża podaż zbóż ze strony czołowych producentów szczególnie z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy obniżyła możliwości lokowania unijnego zboża w krajach, które są jego tradycyjnymi odbiorcami.

Polski handel zagraniczny zbożami
Także eksport zbóż z Polski ulegnie spadkowi. W okresie lipiec 2017 r. – maj 2018 r. z kraju wysłano 3,6 mln ton ziarna zbóż, czyli o 42% mniej niż w porównywalnym okresie sezonu 2016/2017. Znacząco zmniejszył się eksport pszenicy o 57% do 1,7 mln ton i kukurydzy o 36% do 0,9 mln ton. Wywóz produktów pierwotnego przetwórstwa był wyższy o 5% niż przed rokiem, a produktów wysokoprzetworzonych – o 7%. Łącznie w sezonie 2017/2018 wysyłka zbóż i przetworów zbożowych, według oceny analityków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, może wynieść 4,9 mln ton w ekwiwalencie ziarna, a więc o 34% mniej niż w poprzednim sezonie.
 
Import ziarna zbóż do Polski w okresie jedenastu miesięcy sezonu 2017/2018 był o 12% niższy niż w poprzednim sezonie i wyniósł 1,2 mln ton. Zmalał zwłaszcza przywóz pszenicy o 29% do 603 tys. ton i pszenżyta o 50% do 5 tys. ton. Wzrósł z kolei zakup m.in. kukurydzy o 18% do 262 tys. ton, a także jęczmienia o 14% do 221 tys. ton. Przywóz produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa w porównaniu z porównywalnym czasem sezonu 2016/2017 był o 1% mniejszy, a o 3% większy był import produktów wysokoprzetworzonych. Szacuje się, że w sezonie 2017/2018 do kraju może zostać przywiezione 2,3 mln ton ziarna zbóż i przetworów zbożowych w ekwiwalencie ziarna, a więc o 5% mniej niż w sezonie 2016/2017.
 
W bieżącym sezonie z uwagi na mniejsze niż w poprzednim sezonie zbiory, przy nieco wyższym krajowym zużyciu, jak również utrzymującej się znacznej konkurencji na rynkach zagranicznych, eksport zbóż z Polski może się zmniejszyć do 4,5 mln ton w sumie z przetworami zbożowymi przeliczonymi na ziarno. Z uwagi na konieczność uzupełnienia podaży krajowego ziarna, niezbędny będzie import, który może być wyższy od przewidywanego na sezon 2017/2018 i wynieść 2,4 mln ton.
 
Na obroty polskiego handlu zagranicznego, podobnie jak w latach poprzednich, duży wpływ będzie miał kurs złotego względem innych walut, szczególnie wobec euro, jak również relacje cen zbóż krajowych do cen w pozostałych państwach UE, głównie tych położonych najbliżej Polski.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!