pszenżyto i strony powiązane

 • 2019-02-12

  Ceny zbóż (03.02.2019)

  Zboża

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 21 stycznia do 3 lutego br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost cen wszystkich zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2019-01-31

  Nowe odmiany roślin zbożowych w krajowym rejestrze COBORU

  Zboża

  W połowie stycznia 2019 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2017-2020, poświęcone odmianom zbóż jarych.

 • 2019-01-29

  Ceny zbóż (13-20.01.2019)

  Zboża

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 13 do 20 stycznia br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano wzrost cen wszytkich zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2019-01-15

  Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  W terminie od dnia 15.01.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 • 2019-01-08

  W końcówce roku ceny zbóż w kraju ustabilizowały się na bardzo wysokich poziomach

  Zboża

  Najnowszy raport MRiRW, obejmujący okres 16-30.12.2018, pokazał wprawdzie wzrost cen średnich krajowych siedmiu (z jedenastu) monitorowanych zbóż, ale tylko żyto paszowe poprawiło swoje wieloletnie maksimum (+1 zł/t, do 726 zł/t). W trzech przypadkach cena średnia najczęściej lekko spadała, a w jednym pozostała na niezmienionym poziomie.

 • 2019-01-04

  Przebieg zbiorów zbóż

  Zboża

  Zbiór zbóż, przy korzystnej pogodzie, prowadzono w trzeciej dekadzie lipca i pierwszej dekadzie sierpnia minionego roku. Do końca sierpnia na obszarze całego kraju zakończono żniwa zbóż ozimych i jarych. Opady deszczu, miejscami ulewne, występujące przed zbiorami miały niekorzystny wpływ na jakość ziarna.

 • 2019-01-02

  Czy będą dopłaty do nasion kukurydzy i rzepaku?

  Dotacje i dopłaty

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie dopłat do powierzchni gruntów obsianych kwalifikowanym materiałem siewnym kukurydzy i rzepaku.

 • 2019-01-01

  Warunki agrometeorologiczne i jesienna ocena stanu upraw ozimych w 2018 roku

  Zboża

  Ciepła i słoneczna pogoda we wrześniu bieżącego roku stwarzała korzystne warunki dla przeprowadzania zbioru upraw, ale niesprzyjająco wpłynęła na stan uwilgotnienia gleby. Niedobór opadów deszczu, a także nierównomierny ich rozkład zarówno w układzie regionalnym, jak i czasowym, powodowały w wielu rejonach kraju utrudnienia w wykonywaniu prac polowych, w tym głównie orek...

 • 2018-12-29

  Zasiewy ozimin pod zbiory 2019 r.

  Zboża

  Zgodnie z oceną przeprowadzoną przez GUS w listopadzie 2018 r. obszar zasiewów zbóż ozimych w sumie był minimalnie większy niż przed rokiem i wyniósł 4,3 mln ha.

 • 2018-11-14

  Zbiory zbóż w Polsce

  Zboża

  W 2017 r. krajowe zbiory zbóż wraz z kukurydzą, prosem i gryką oszacowano na 32,2 mln ton, co oznacza wzrost w stosunku do oceny z września o 0,2 mln ton.

 • 2018-10-05

  Tegoroczna produkcja zbóż w Polsce najniższa od 7 lat

  Zboża

  Dane Komisji Europejskiej pokazują, że Polska powinna zebrać w tym roku blisko 28 mln ton zbóż, przy średniej wydajności 3,61 t/ha.

 • 2018-10-04

  Spadek zbiorów zbóż

  Zboża

  Bardzo wysokie temperatury powietrza w maju i czerwcu, przy nieznacznych opadach deszczu doprowadziły do nadmiernego przesuszenia wierzchniej warstwy gruntu i szybkiego dojrzewania zbóż, tym samym ograniczając jednocześnie ich potencjał produkcyjny.

 • 2018-09-27

  Nowe odmiany zbóż w 2018 r.

  Zboża

  W 2018 roku do Krajowego rejestru wpisano 22 nowe odmiany zbóż ozimych: 11 odmian pszenicy, w tym: 4 odmiany chlebowe z grupy A, 6 odmian chlebowych z grupy B oraz jedną odmianę pastewną (Sikorka), 2 odmiany pszenżyta, 5 odmian żyta i 4 odmiany jęczmienia.

 • 2018-09-05

  Polski handel zagraniczny zbożami

  Zboża

  W sezonie 2017/2018 duża podaż zbóż ze strony czołowych producentów szczególnie z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy obniżyła możliwości lokowania unijnego zboża w krajach, które są jego tradycyjnymi odbiorcami.

 • 2018-07-31

  Ceny zbóż (15-22.07.2018)

  Zboża

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 15 do 22 lipca br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano spadek cen większości zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.