pszenżyto i strony powiązane

 • 2018-11-14

  Zbiory zbóż w Polsce

  Zboża

  W 2017 r. krajowe zbiory zbóż wraz z kukurydzą, prosem i gryką oszacowano na 32,2 mln ton, co oznacza wzrost w stosunku do oceny z września o 0,2 mln ton.

 • 2018-10-05

  Tegoroczna produkcja zbóż w Polsce najniższa od 7 lat

  Zboża

  Dane Komisji Europejskiej pokazują, że Polska powinna zebrać w tym roku blisko 28 mln ton zbóż, przy średniej wydajności 3,61 t/ha.

 • 2018-10-04

  Spadek zbiorów zbóż

  Zboża

  Bardzo wysokie temperatury powietrza w maju i czerwcu, przy nieznacznych opadach deszczu doprowadziły do nadmiernego przesuszenia wierzchniej warstwy gruntu i szybkiego dojrzewania zbóż, tym samym ograniczając jednocześnie ich potencjał produkcyjny.

 • 2018-09-27

  Nowe odmiany zbóż w 2018 r.

  Zboża

  W 2018 roku do Krajowego rejestru wpisano 22 nowe odmiany zbóż ozimych: 11 odmian pszenicy, w tym: 4 odmiany chlebowe z grupy A, 6 odmian chlebowych z grupy B oraz jedną odmianę pastewną (Sikorka), 2 odmiany pszenżyta, 5 odmian żyta i 4 odmiany jęczmienia.

 • 2018-09-05

  Polski handel zagraniczny zbożami

  Zboża

  W sezonie 2017/2018 duża podaż zbóż ze strony czołowych producentów szczególnie z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy obniżyła możliwości lokowania unijnego zboża w krajach, które są jego tradycyjnymi odbiorcami.

 • 2018-07-31

  Ceny zbóż (15-22.07.2018)

  Zboża

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 15 do 22 lipca br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano spadek cen większości zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2018-05-23

  Ceny zbóż (06-13.05.2018)

  Zboża

  Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 6 do 13 maja br., w przedsiębiorstwach prowadzących skup zbóż w Polsce zaobserwowano spadek cen większości zbóż poddanych monitoringowi w ZSRIR.

 • 2018-05-09

  Wstępna ocena przezimowania zbóż ozimych oraz rzepaku i rzepiku

  Produkcja roślinna

  Z badań wynika, że uprawy ozime w całym kraju przezimowały lepiej niż w roku poprzednim, zaobserwowano mniej roślin martwych i wątpliwych. Na plantacjach zasianych po optymalnych terminach agrotechnicznych, gdzie jesienią wschody były nierównomierne odnotowano niską odsadę roślin.

 • 2018-05-08

  Ocena stanu roślin ozimych pod zbiory w 2018 r.

  Produkcja roślinna

  Z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że powierzchnia zbóż ozimych pod zbiory w 2018 r. wyniosła około 4,2 mln ha, tj. nieco mniej niż w roku ubiegłym.

 • 2018-04-17

  Cena średnia krajowa jęczmienia paszowego jest najwyższa od 3,5 roku

  Zboża

  Zmiany cen średnich krajowych większości skupowanych przez przedsiębiorstwa zbóż były nadal niewielkie i w tylko w dwóch przypadkach przekroczyły one 10 zł/t. Obydwa przypadki dotyczyły jęczmienia. Cena jęczmienia browarnianego spadła o 20 zł/t do 723 zł/t, a ziarno konsumpcyjne podrożało o 16 zł/t do 687 zł/t.

 • 2018-03-28

  Polski handel zagraniczny ziarnem zbóż

  Zboża

  W pierwszym kwartale sezonu 2017/2018 z Polski wyeksportowano 0,8 mln ton ziarna zbóż, czyli o 51% mniej niż rok wcześniej.

 • 2018-03-22

  Komentarz do komunikatu NIK o spółkach hodowli roślin

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zgadza się z przedstawioną przez NIK diagnozą dotyczącą nieskutecznej działalności hodowlanej spółek hodowli roślin o szczególnym znaczeniu.

 • 2018-03-01

  Nowe odmiany roślin zbożowych w krajowym rejestrze COBORU

  Zboża

  Pod koniec lutego 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2017-2020.