| Autor: redakcja1

Produkcja i zużycie zbóż w Polsce

W Polsce w 2017 r. areał zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami, po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku strat zimowych, wynosi 7 mln ha, tj. o 3% więcej niż przed rokiem.

Produkcja i zużycie zbóż w Polsce

Plony zbóż w 2017 r. mogą być podobne do zeszłorocznych i wynieść 4 t/ha, a zbiory wraz z kukurydzą, prosem i gryką – ponad 30 mln ton względem 29,8 mln ton w 2016 r. W wyniku sporego eksportu zbóż z Polski w sezonie 2016/2017 krajowe zapasy zbóż uległy dalszemu spadkowi. Przy prognozowanym niewielkiej zwyżce produkcji krajowe zasoby zbóż w sezonie 2017/2018 mogą być niższe niż w sezonie poprzednim.

 

Według ekspertów Agencji Rynku Rolnego, w sezonie 2017/2018 oczekiwane jest dalsze umiarkowane zwiększenie krajowego popytu na zboża w wyniku rosnącego zużycia paszowego i przemysłowego. Wykorzystanie zbóż na spasanie może się wzrosnąć o 2–3% ze względu na oczekiwany dalszy wzrost produkcji żywca wieprzowego, drobiowego i w mniejszym stopniu wołowego oraz produkcji mleka. Zużycie na cele przemysłowe może zwiększyć się o 6%, a spożycie przetworów zbożowych w ekwiwalencie ziarna prawdopodobnie utrzyma się na dotychczasowym poziomie.Tagi:
źródło: