| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (03.02.2019)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (03.02.2019)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
Na rynku krajowym na przełomie stycznia i lutego 2019 r. zaobserwowano zwyżkę cen zbóż. W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 28.01 – 3.02.2019 r. pszenicę konsumpcyjną zbywano po 865 zł/t, a więc drożej o 1% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było o 28% niż w analogicznym okresie 2018 r.
 
W UE w dniach 28.01 – 3.02.2019 r. cena pszenicy konsumpcyjnej, podobnie jak tydzień wcześniej, wyniosła 201 EUR/t - 863 zł/t. Była ona wyższa o 2% niż miesiąc wcześniej oraz o 22% niż przed rokiem. Cena pszenicy konsumpcyjnej w Polsce wyrażona w walucie unijnej była podobna do średniej ceny w UE. Jednocześnie pszenica w Polsce była o 4% tańsza niż w Niemczech, ale droższa o 2% niż w Czechach i o 19% niż na Słowacji.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju, podobnie jak tydzień wcześniej, otrzymywano 734 zł/t. Cena ta była wyższa o 3% niż miesiąc wcześniej i o 26% niż przed rokiem.
 
Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 824 zł/t, czyli większej o 1,5% niż w poprzednim tygodniu. Jęczmień był droższy o 0,4% niż przed miesiącem i o 24% niż przed rokiem.
 
Na obszarze UE za jęczmień paszowy płacono 193 EUR/t - 830 zł/t, a zatem mniej o 3% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. Był to jednak poziom większy o 24% niż przed rokiem. Krajowa cena jęczmienia paszowego była niższa o 1% od średniej unijnej oraz o 3% niż w Niemczech, ale o 18% wyższa niż na Słowacji.
 
Za kukurydzę w kraju płacono 740 zł/t, czyli o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu. Cena tego ziarna była jednak mniejsza o 1,5% niż miesiąc wcześniej, ale o 17% większa od otrzymanej w analogicznym okresie 2018 r.
 
Cena kukurydzy w UE ukształtowała się w granicy 164 EUR/t - 707 zł/t, tj. podobnym do notowanego w poprzednim tygodniu i przed miesiącem, ale wyższym o 4% niż przed rokiem. Jednocześnie kukurydza w Polsce była droższa o 5% od średniej unijnej i o 20% niż na Słowacji.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W pierwszym tygodniu lutego 2019 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeważały zwyżki cen pszenicy. W USA w notowaniu z 6 lutego 2019 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 216 EUR/t, a pszenicy SRW – 203 EUR/t. Ceny te w obu przypadkach były wyższe o 2% niż przed tygodniem. W tym czasie w portach Morza Czarnego pszenica konsumpcyjna podrożała o 1% do 218 EUR/t. We Francji cena tego zboża ukształtowała się w granicy 208 EUR/t, tj. o 1% niższym niż przed tygodniem.


Tagi:
źródło: