| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (10.12.2017)

W pierwszym tygodniu grudnia 2017 r. na rynku krajowym zmalały ceny pszenicy konsumpcyjnej, jęczmienia paszowego i kukurydzy. Zwiększyły się z kolei ceny żyta konsumpcyjnego. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (10.12.2017)
Ceny zakupu zbóż
 
W dniach 4–10.12.2017 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW pszenicę konsumpcyjną skupowano po 680 zł/t, czyli o 1% taniej niż przed tygodniem. Cena ta była wyższa o 2% niż miesiąc wcześniej i o 3% niż przed rokiem.
 
Spadkowi uległa także cena pszenicy konsumpcyjnej w UE. W pierwszym tygodniu grudnia 2017 r. unijna cena tego zboża wyniosła 163 EUR/t - 686 zł/t. Była ona o 0,4% niższa niż w poprzednim tygodniu, ale większa o 1% niż miesiąc wcześniej oraz o 6% niż przed rokiem. Za pszenicę konsumpcyjną w kraju płacono mniej o 1% niż w UE i o 2% niż w Niemczech. Jednocześnie pszenica w Polsce była droższa o 10,5% niż na Słowacji, o 3,5% niż w Czechach i o 1% niż we Francji.
 
Za żyto konsumpcyjne w kraju otrzymywano 583 zł/t, a zatem więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było o 11% droższe.
 
Jęczmień paszowy kupowano po 654 zł/t względem 656 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena tego ziarna była wyższa o 2% niż miesiąc wcześniej i o 15% niż w analogicznym okresie 2016 r.
 
Na obszarze UE za jęczmień paszowy płacono 156 EUR/t - 659 zł/t, tj. o 0,2% więcej niż tydzień wcześniej, o 2% niż przed miesiącem i o 10% niż przed rokiem. Krajowa cena jęczmienia paszowego była o 1% niższa od średniej unijnej, ale o 1% wyższa niż w Niemczech, o 2% niż we Francji i o 20% niż na Słowacji.
 
Cena kukurydzy w Polsce ukształtowała się na poziomie 605 zł/t, a zatem niższym o 2% niż przed tygodniem i o 1% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie ziarno to było o 1% droższe niż przed rokiem.
 
Cena kukurydzy w UE ukształtowała się na poziomie 154 EUR/t - 651 zł/t, czyli o 1% większym od notowanego w poprzednim tygodniu, ale o 0,5% mniejszym niż przed miesiącem. Zboże to było jednak o 2% droższe niż przed rokiem. Za kukurydzę w kraju uzyskiwano o 7% mniej niż w UE. Jednocześnie kukurydza w Polsce była tańsza o 7% niż we Francji i o 4,5% niż na Węgrzech.
 
Ceny na giełdach zagranicznych
 
W drugim tygodniu grudnia br. na monitorowanych giełdach zagranicznych odnotowano nieznaczne zmiany cen zbóż. W notowaniu z 13 grudnia 2017 r. na giełdzie w USA eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) ukształtowała się na poziomie 184 EUR/t, tj. o 1% wyższym niż przed tygodniem. Za pszenicę SRW uzyskiwano 151 EUR/t, a więc o 0,2% mniej niż tydzień wcześniej. Na giełdzie we Francji za pszenicę konsumpcyjną, tak jak w poprzednim tygodniu, płacono 161 EUR/t. W tym czasie w portach Morza Czarnego zboże to podrożało o 1% do 163 EUR/t.
 
Cena jęczmienia paszowego w portach Morza Czarnego w obrębie tygodnia wzrosła o 1% do 164 EUR/t. Na giełdzie we Francji za zboże to, podobnie jak w poprzednim tygodniu, płacono 155 EUR/t.
 
Cena kukurydzy na giełdzie we Francji w ciągu tygodnia zmniejszyła się o 2% do 157 EUR/t, a w USA – o 1% do 130 EUR/t. Za ziarno to w portach Morza Czarnego uzyskiwano średnio 140 EUR/t, a zatem o 1% więcej niż przed tygodniem.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!