| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (18.11.2018)

W połowie listopada 2018 r. na rynku krajowym odnotowano minimalny wzrost cen zbóż podstawowych i kukurydzy. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (18.11.2018)
Krajowe ceny zakupu zbóż
 
W dniach 12–18.11.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW pszenicę konsumpcyjną zbywano po 832 zł/t w stosunku do 830 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena ta była większa o 2% niż miesiąc wcześniej i o 23% niż przed rokiem.
 
W UE cena pszenicy konsumpcyjnej uległa spadkowi. W dniach 12–18.11.2018 r. unijna cena tego zboża wyniosła 193 EUR/t - 832 zł/t. Była ona o 1% mniejsza niż w poprzednim tygodniu, ale wyższa o 0,4% niż miesiąc wcześniej oraz o 18% niż przed rokiem. Cena pszenicy konsumpcyjnej w Polsce była podobna do średniej ceny w UE, ale o 4% niższa niż w Niemczech. Jednocześnie pszenica w Polsce była droższa o 4% niż w Czechach i o 19% niż na Słowacji.
 
Za żyto konsumpcyjne otrzymywano 718 zł/t, czyli więcej o 0,5% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było o 24% droższe.
 
Jęczmień paszowy kupowano po 794 zł/t, tj. o 1% taniej niż przed tygodniem, ale o 2% drożej niż miesiąc wcześniej. Cena tego zboża była jednak o 26% wyższa niż w analogicznym czasie 2017 r.
 
Na obszarze UE za jęczmień paszowy płacono 193 EUR/t - 830 zł/t, a więc o 2% mniej niż tydzień wcześniej, ale więcej o 1% niż przed miesiącem i o 25% niż przed rokiem. Krajowa cena jęczmienia paszowego była niższa o 4% od unijnej oraz o 9% niż w Niemczech, ale o 20% większa niż na Słowacji.
 
Cena kukurydzy w Polsce ukształtowała się w granicy 715 zł/t względem 712 zł/t tydzień wcześniej. Kukurydza była o 1% tańsza niż przed miesiącem, ale o 16% droższa niż rok wcześniej.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: