| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju (23.01.2022)

Na rynku krajowym w trzecim tygodniu stycznia 2022 r. odnotowano nieznaczny spadek cen monitorowanych zbóż podstawowych, przy zwyżce cen kukurydzy. Wskazuje to na lekką przewagę podaży nad popytem. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w kraju (23.01.2022)
W dniach 17–23.01.2022 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 291 zł/t, czyli mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była niższa o 2% niż miesiąc wcześniej, ale wyższa o 41% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 124 zł/t względem 1 155 zł/t tydzień wcześniej. Zboże to było droższe o 0,4% niż przed miesiącem i o 77% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 137 zł/t, tj. niższej o 2% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była podobna do notowanej miesiąc wcześniej, ale wyższa o 56% niż w analogicznym okresie 2021 r.

Za pszenżyto płacono 1 175 zł/t, a więc mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była o 57% większa niż przed rokiem.

Zakłady zbożowe owies konsumpcyjny nabywały po 871 zł/t. Zboże to było o 15% tańsze niż przed miesiącem.

Za kukurydzę w kraju otrzymywano 1 071 zł/t, czyli więcej o 1% niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była niższa o 1% niż przed miesiącem, ale wyższa o 29% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: