| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w kraju i na świecie (24.04.2016)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż. Analiza obejmuje okres od 18 do 24 kwietnia 2016 roku.

Rynek zbóż w kraju i na świecie (24.04.2016)

Ceny pszenicy
 
W dniach 18–24 kwietnia 2016 r. zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW pszenicę konsumpcyjną, podobnie jak w poprzednim tygodniu, nabywały po 646 zł/t.
 
Cena tego zboża była mniejsza o 0,4% niż przed miesiącem oraz o 9% niż przed rokiem. Najwyższe ceny za pszenicę konsumpcyjną otrzymano w makroregionie Południowym – 652 zł/t, a mniejsze w Centralno-Wschodnim – 647 zł/t i w Północno-Zachodnim – 640 zł/t.
 
Ceny żyta
 
Za żyto konsumpcyjne płacono 515 zł/t, a zatem o 2% mniej niż w poprzednim tygodniu. W porównaniu do cen sprzed miesiąca zboże to było o 1% tańsze, ale o 4% droższe niż przed rokiem.

W makroregionie Północno-Zachodnim przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wynosiła 531 zł/t, w Centralno-Wschodnim – 518 zł/t, a w Południowym – 497 zł/t.
 
Ceny jęczmienia
 
Cena jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 596 zł/t względem 598 zł/t w poprzednim tygodniu. Ziarno to było jednak o 2% droższe niż przed miesiącem i rokiem.

Największe ceny za jęczmień paszowy nabywano w makroregionie Centralno-Wschodnim – 608 zł/t, niższe w Północno-Zachodnim – 594 zł/t, a najniższe w Południowym – 579 zł/t.
 
Ceny kukurydzy
 
Cena zakupu kukurydzy wyniosła 656 zł/t w odniesieniu do 657 zł/t w poprzednim tygodniu. Była ona o 1% mniejsza niż przed miesiącem, ale o 13% większa niż przed rokiem.

Ceny tego zboża w makroregionie Południowym i Północno-Zachodnim były podobne do przeciętnej krajowej, a w makroregionie Centralno-Wschodnim cena wyniosła 652 zł/t.
 
Ceny na giełdach w Polsce
 
Na giełdzie rolno-paliwowej Rolpetrol w dniach 18–24.04.2016 r. sprzedano 300 ton pszenicy konsumpcyjnej po 595 zł/t. Nabywców znalazło również 100 ton pszenicy paszowej po 630 zł/t oraz 120 ton jęczmienia paszowego po 608 zł/t, przy czym ceny pszenicy paszowej i jęczmienia paszowego zawierają koszty transportu.
 
Zakres cen zbóż oferowanych do sprzedaży na giełdach krajowych na początku kolejnego tygodnia (tj. 25–27.04.2016 r.) były praktycznie takie same jak tydzień wcześniej.Tagi:
źródło: