| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (16.06.2024)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (16.06.2024)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W dniach 10–16.06.2024 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 974 zł/t, czyli więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 13% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego ziarna była niższa o 1% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 639 zł/t i była niższa o 0,2% niż w poprzednim tygodniu, ale wyższa o 11% niż miesiąc wcześniej. Zboże to było o 8% tańsze niż w analogicznym okresie roku 2023.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 746 zł/t i była niższa o 1% niż tydzień wcześniej, ale wyższa o 5% niż przed miesiącem. Cena ta była mniejsza o 8% niż przed rokiem.

Za pszenżyto płacono 712 zł/t, tj. więcej o 0,5% niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była wyższa o 10% niż przed miesiącem, ale niższa o 11% niż przed rokiem.

Za kukurydzę uzyskiwano 869 zł/t względem 870 zł/t tydzień wcześniej. Ziarno to było o ponad 12% droższe niż przed miesiącem, ale około 12% tańsze niż przed rokiem.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych rynkach zagranicznych w trzecim tygodniu czerwca 2024 r. odnotowano obnizki cen zbóż. W USA 19 czerwca 2024 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 238 EUR/t i była niższa o 5% niż tydzień wcześniej. W tym czasie cena amerykańskiej pszenicy SRW spadła o 4% do 214 EUR/t. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 224 EUR/t, a zatem niższym o 5% niż tydzień wcześniej. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena tego zboża zmalała o 3% do 194 EUR/t. Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 199 EUR/t, czyli 0 5% mniej niż przed tygodniem. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena tego zboża spadła o 1% do 169 EUR/t. Cena kukurydzy w USA ukształtowała się na poziomie 188 EUR/t,a zatem o 1% niższym niż przed tygodniem. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena tego zboża obniżyła się o 3% do 182 EUR/t.


Tagi:
źródło: