| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (20.11.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (20.11.2022)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14–20 listopada 2022 r. pszenicę konsumpcyjną nabywano po 1 547 zł/t, a więc taniej o 3% niż tydzień wcześniej i przed miesiącem. Jednak w porównaniu z notowaniem sprzed roku pszenica była droższa o 27%.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 204 zł/t, a więc mniej o 3% niż przed tygodniem. Cena ta była niższa o 1,5% niż przed miesiącem, ale wyższa o 18% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 328 zł/t, niższym o 2% niż tydzień wcześniej. Cena ta była mniejsza o 1% niż przed miesiącem, ale wyższa o 38% niż w analogicznym okresie roku 2021.

Za pszenżyto w kraju otrzymywano 1 392 zł/t wobec 1 389 zł/t w poprzednim tygodniu. Zboże to było droższe o 2% niż przed miesiącem i o 29% niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny kupowano po 1 338 zł/t. Zboże to było droższe o 1% niż przed tygodniem i o 2% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies kosztował więcej o 42%.

Według ZSRIR MRiRW w dniach 14–20.11.2022 r. za kukurydzę „suchą” uzyskiwano 1 404 zł/t, tj. mniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem. Jednocześnie zboże to było droższe o 40% niż przed rokiem. W tym czasie za kukurydzę „mokrą” płacono 907 zł/t, a więc mniej o 1% niż przed tygodniem. Cena ta była niższa o 0,2% niż przed miesiącem, ale wyższa o 37% niż przed rokiem.

W ujęciu regionalnym ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego były najwyższe w makroregionie południowym. W przypadku jęczmienia paszowego średnie ceny zakupu były największe w makroregionie centralno-wschodnim, a kukurydzy – w północno-zachodnim.

Cena kukurydzy w USA wyniosła 316 EUR/t i była niższa o 1% niż tydzień wcześniej. Za ziarno to w portach Morza Czarnego otrzymywano 259 EUR/t, czyli więcej o 4% niż w poprzednim tygodniu. W tym czasie we Francji za zboże to płacono 319 EUR/t, tj. o 1% mniej.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 24.11.2022 r. ukształtowała się w granicy 321,25 EUR/t wobec 327,25 EUR/t w notowaniu z 23.11.2022 r., tj. spadek o 1,8%. Cena pszenicy była niższa o 1% od odnotowanej przed tygodniem.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 24.11.2022 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 303,00 EUR/t wobec 304,75 EUR/t w notowaniu z 23.11.2022 r. Cena kukurydzy była niższa o 0,8% od notowanej przed tygodniem.


Tagi:
źródło: