| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (26.02.2023)

W końcu lutego 2023 r. na rynku krajowym utrzymał się zniżkowy trend cen zbóż podstawowych. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (26.02.2023)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W dniach 20–26.02.2023 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 325 zł/t, czyli mniej o 0,4% niż w poprzednim tygodniu i o 1,5% niż miesiąc wcześniej. Cena tego ziarna była jednak wyższa o 4% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 987 zł/t, a więc mniej o 2% niż przed tygodniem i o 4% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było tańsze o 9% niż przed rokiem.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 121 zł/t, tj. niższej o 0,4% niż w poprzednim tygodniu i o 6% niż przed miesiącem. Cena tego ziarna była mniejsza o 0,2% niż rok wcześniej.

Zakłady zbożowe kupowały pszenżyto po 1 136 zł/t względem 1 138 zł/t tydzień wcześniej. Pszenżyto było tańsze o 3% niż przed miesiącem, ale droższe o 0,3% niż przed rokiem.

Owies konsumpcyjny nabywano po 1 187 zł/t, a więc taniej o 7% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku owies był droższy o 16%.

Za kukurydzę krajowi dostawcy uzyskiwali 1 347 zł/t, tj. o 7% więcej niż tydzień wcześniej i o 6% niż przed miesiącem. Cena tego zboża była wyższa o 19,5% niż przed rokiem.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na przełomie lutego i marca 2023 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych ceny zbóż uległy dalszemu spadkowi. W USA w notowaniu z 1 marca 2023 r. eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB) wyniosła 348 EUR/t, tj. mniej o 6% niż tydzień wcześniej. Cena pszenicy SRW (na rynku amerykańskim) ukształtowała się w granicy 286 EUR/t, a zatem niższej o 5% niż przed tygodniem. W tym czasie we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej zmalała o 3% do 281 EUR/t, a w portach Morza Czarnego – o 0,4% do 253 EUR/t. Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 270 EUR/t, czyli mniej o 2% niż przed tygodniem, a w portach Morza Czarnego – o 1,5% do 241 EUR/t. Cena kukurydzy w USA w obrębie tygodnia zmniejszyła się o 5% do 267 EUR/t, a w portach Morza Czarnego o 2% do 240 EUR/t.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF w notowaniu z 3 marca 2023 r. Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 3.03.2023 r. ukształtowała się na poziomie 272,75 EUR/t, tj. niższym o 0,5% niż w notowaniu z 2.03.2023 r. Cena pszenicy była mniejsza o 2,5% od notowanej przed tygodniem. Na giełdzie MATIF w notowaniu z 3.03.2023 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 289,75 EUR/t, a zatem to więcej o 1,3% niż w notowaniu z 2.03.2023 r. i o 0,4% od ceny uzyskanej przed tygodniem.


Tagi:
źródło: