| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (28.01.2024)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (28.01.2024)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W czwartym tygodniu stycznia 2024 r. na rynku krajowym zmiany ceny zbóż były różnokierunkowe. W dniach 22–28.01.2024 r. według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną płacono 903 zł/t, a więc mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 7% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była o 33% niższa niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego w Polsce wyniosła 633 zł/t i była większa o 2% niż tydzień wcześniej. Zboże to było o 1% droższe niż przed miesiącem, ale tańsze o 39% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 757 zł/t, tj. większej o 1% niż tydzień wcześniej, ale mniejszej o 1% niż przed miesiącem. Cena ta była o 36% niższa niż w analogicznym okresie roku 2023.

Za pszenżyto płacono 723 zł/t, a więc mniej o 2% niż przed tygodniem. Cena ta była niższa o 10% niż miesiąc wcześniej i o 39% niż przed rokiem.

Za kukurydzę otrzymywano 795 zł/t względem 794 zł/t tydzień wcześniej. Ziarno to było tańsze o 2 % niż przed miesiącem i o 37% niż w tym samym okresie roku 2023.

Eksportowe ceny zbóż na rynkach zagranicznych (na bazie FOB)

Na monitorowanych rynkach zagranicznych w końcu stycznia 2024 r. przeważały obniżki cen zbóż. W USA 31 stycznia 2024 r. średnia eksportowa cena pszenicy HRW (na bazie FOB), podobnie jak przed tygodniem wyniosła 265 EUR/t. Za pszenicę SRW uzyskiwano 236 EUR/t, tj. mniej o 2% niż przed tygodniem. We Francji cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 217 EUR/t, a więc niższym o 2% niż tydzień wcześniej. W portach Morza Czarnego cena tego zboża uległa spadkowi o 1,5%, do 173 EUR/t.

Za jęczmień paszowy we Francji uzyskiwano 194 EUR/t, czyli mniej o 2% niż przed tygodniem. W tym czasie w portach Morza Czarnego cena tego zboża wzrosła o 1% do 180 EUR/t. Cena kukurydzy w USA, podobnie jak tydzień wcześniej, ukształtowała się w granicy 189 EUR/t. W portach Morza Czarnego cena tego zboża zmniejszyła się o 0,5% do 160 EUR/t.


Tagi:
źródło: