| Autor: redakcja1

Rynek zbóż w Polsce (29.01.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku zbóż.

Rynek zbóż w Polsce (29.01.2023)
Krajowe ceny zakupu zbóż według ZSRIR MRiRW

W czwartym tygodniu stycznia 2023 r. na rynku krajowym utrzymała się zniżkowa tendencja cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 23–29 stycznia 2023 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono 1 345 zł/t, a więc mniej o 1,5% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego ziarna była niższa o 10% niż miesiąc wcześniej, ale wyższa o 5% niż przed rokiem.

Cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 1 033 zł/t i była niższa o 5% niż tydzień wcześniej oraz o 11% niż przed miesiącem. Zboże to było tańsze o 7% niż rok wcześniej.

Cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się w granicy 1 189 zł/t, a zatem niższej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 10% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była wyższa o 3% niż przed rokiem.

Zakłady zbożowe kupowały pszenżyto po 1 174 zł/t, tj. o 3% taniej niż tydzień wcześniej. Zboże to było o 9,5% tańsze niż przed miesiącem i o 0,2% tańsze niż w analogicznym okresie 2022 r.

Za kukurydzę przeciętnie w kraju otrzymywano 1 266 zł/t, a więc mniej o 1% niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była niższa o 9% niż przed miesiącem, ale wyższa o 16% niż przed rokiem.

W ujęciu regionalnym ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej były najwyższe w makroregionie południowym, a żyta konsumpcyjnego – w północno-zachodnim. W przypadku kukurydzy oraz jęczmienia paszowego cena zakupu była najwyższa w makroregionie centralno-wschodnim.

Ceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę na giełdzie MATIF

Cena pszenicy konsumpcyjnej w najbliższym kontrakcie terminowym na giełdzie MATIF w notowaniu z 2.02.2023 r. ukształtowała się na poziomie 283,00 EUR/t wobec 285,25 EUR/t w notowaniu z 1.02.2023 r., czyli spadek o 0,8%. Jednocześnie cena pszenicy była niższa o 2% od notowanej przed tygodniem.

Na giełdzie MATIF w notowaniu z 2.02.2023 r. cena kukurydzy w najbliższym kontrakcie terminowym wyniosła 275,75 EUR/t w odniesieniu do 276,75 EUR/t w notowaniu z 1.02.2023 r. Cena kukurydzy na giełdzie MATIF była niższa o 1% od ceny uzyskanej przed tygodniem.


Tagi:
źródło: