| Autor: redakcja1

Skrajnie różne prognozy IGC dla pszenicy i kukurydzy

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) podniosła (w swoim wrześniowym raporcie) do 792 mln ton (+14 mln ton od sierpnia) oczekiwaną produkcję pszenicy w sezonie 2022/23, co oznaczać będzie wzrost o 1 mln ton w stosunku do rekordowego sezonu 2021/22.

Skrajnie różne prognozy IGC dla pszenicy i kukurydzy
IGC oczekuje, że zapasy pszenicy na koniec sezonu 2022/23 wyniosą 286 mln ton, co oznacza korektę w górę o 11 mln ton od sierpnia i wzrost zapasów o 7 mln ton w skali roku.

Lepsze niż miesiąc wcześniej prognozy zbiorów dotyczą: Rosji (z 99,1 do 104,9 mln ton), Ukrainy (z 26,7 do 28,7 mln ton), Australii (z 31 do 32,2 mln ton), Indii (z 124,6 do 126,4 mln ton) i UE (z 154 do 155 mln ton).

Niewielkie cięcie produkcji dotyczy Argentyny (z 18,5 do 18 mln ton).

Globalna konsumpcja pszenicy podniesiona została o 2 mln ton (m/m) do 785 mln ton (rekord) i powinna przewyższyć o 4 mln ton poprzedni sezon.

Kukurydza:

IGC obniżyła (w stosunku do sierpnia) o 11 mln ton światowe zbiory kukurydzy w sezonie 2022/23 do 1,168 mld ton.

Jest to spowodowane niższymi prognozami zbiorów głównie w USA i w UE. Produkcję w USA obniżono do 354,2 mln ton (z 364,7 oczekiwanych w sierpniu).

Oczekiwane zbiory kukurydzy w UE zmniejszono z 59,6 (sierpień) do 56,2 mln ton.

Zbiory na Ukrainie podniesiono do 29,9 mln ton (+2 mln ton m/m), wobec 42,1 mln ton w 2021 roku.

Światowa konsumpcja kukurydzy szacowana jest na 1.191 mld ton, czyli o 6 mln ton niżej niż w sierpniu i 22 mln ton poniżej rekordu z sezonu 2021/22.

Konsekwencją większego cięcia produkcji (niż spożycia) jest korekta w dół (-3 mln ton) oczekiwanych na koniec tego sezonu zapasów, które powinny osiągnąć poziom 262 mln ton w porównaniu do 285 mln ton na koniec sezonu 2021/22.


Tagi:
źródło: